آيا مي‌دانستيد با انقراض پستانداران و انواع باكتري‌ها ميزان بيماري‌هاي عفوني در حال افزايش است؟!
طبق تحقيقات پژوهشگران كالج بارد در نيويورك و طبقه مقاله‌اي كه در مجله نيچر منتشر شده است، برخي پستانداران و باكتري‌ها براي سلامت ما مفيد هستند و انقراض آنها مي‌تواند سبب افزايش بيماري‌هاي عفوني مانند ويروس نيل غربي و بيماري Zyme شود. جالب است بدانيد برخي حيوانات از تكثير اين نوع بيماري‌ها جلوگيري مي‌كنند و برعكس برخي حيوانات به افزايش آنها كمك مي‌كنند و نكته جالب‌تر اينكه بيشتر حيوانات كه جلوي تكثير اين نوع ويروس‌ها را مي‌گيرند، در حال انقراض‌ هستند.
مترجم: پریسا
منبع: رویترز