محققان قرانسوی بار دیگر ثابت کردند که زندگی در کنار حیوانات خانگی موجب افزایش طول عمر انسان ها می شود.
بررسی های 5 ساله این محققان بر روی 2هزار زن و مرد 18 تا 65 ساله نشان می دهد افرادی که با یک یا چند نوع حیوان خانگی زندگی می کنند به مراتب شادتر و سالم تر از افرادی هستند که بدون حیوانات خانگی زندگی می کنند. در عین حال، به گفته این پژوهشگران، حضور حیوانات خانگی در محیط خانه کاهش فشار خون و کاهش حملات قلبیو همچنین کاهش خطر ابتلا به افسردگی را در پی دارد. همچنین بر اساس این بررسی ها، نگهداری از حیوانات خانگی در سلامت روانی افراد هم موثر است چرا که آنها به صاحبانشان احساس امنیت می دهند و گاهی نیز موجب می شوند که انسان ها مشکلاتشان را فراموش کنند.
از طرفی این محققان معتقدند هر انسانی نیاز به همدم دارد که شاید بتوان گفت حیوانات اهلی می توانند جای خالی یک همدم را خصوصا در سنین میانسالی و بلوغ برای آنها پر کنند.
گفتنی است این پژوهشگران نگهداری از حیوانات خانگی را منوط به ایجاد شرایط مطلوب برای حیوان می دانند و در هیچ شرایطی نباید حقوق حیوان پایمال شود و خرید حیوانات خانگی تنها به دلیل هوس و علاقه زودگذر صورت گیرد.
مترجم: پریسا
منبع: yahoonews