روان شناسان تاكید دارند اگر وقت خوابتان رسیده، پیش از رفتن به رختخواب تلفن همراه خود را كنار بگذارید و دیگر از آن استفاده نكنید چون استفاده از این وسیله و بویژه فرستادن پیام كوتاه در رختخواب روی كیفیت خوابیدن و حتی خلق و خوی شما می تواند تاثیر نامطلوب داشته باشد.
به گزارش ایسنا، دكتر پیتر جی، پولوس متخصص مركز پزشكی JFK در نیوجرسی و دستیارانش دریافتند كه فرستادن SMS یا استفاده از هر نوع وسیله الكترونیكی ارتباط رسانه ای سبب حركات زیاد به هنگام خواب، بی خوابی و درد پاها هنگام شب در دانش آموزان و دانشجویان ۸ تا ۲۲ ساله می شود.
به گزارش شبكه خبری ای .بی. سی نیوز، استفاده از تلفن همراه و سایر لوازم رسانه های الكترونیكی در هنگام شب، میزان ابتلا به مشكلات ذهنی و خلقی مثل اختلال نقص توجه ناشی از بیش فعالی، اضطراب، افسردگی و مشكلات یادگیری را تا حد فوق العاده ای افزایش می دهد.
بنابراین توصیه می شود كه تا حد امكان در پایان شب و زمان رفتن به رختخواب از كاربرد این وسایل پرهیز كنید تا خوابی آرام و خلقی بهتر داشته باشید.