«کریستینا تیلور» ، که در هنگام حمله تروریستی 11 سپتامبر متولد شده بود، روز شنبه گذشته، هنگام ملاقات با خانم « گابریل گیفورد»، نماینده دمکرات مجلس نمایندگان آمریکا در آریزونا، هدف تیراندازی تروریستی قرار گرفت و کشته شد.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.


ایرانتو: «کریستینا تیلور» ، که در هنگام حمله تروریستی 11 سپتامبر متولد شده بود، روز شنبه گذشته، هنگام ملاقات با خانم « گابریل گیفورد»، نماینده دمکرات مجلس نمایندگان آمریکا در آریزونا، هدف تیراندازی تروریستی قرار گرفت و کشته شد.

در حادثه مذکور، 6 نفر کشته و 13 نفر دیگر، از جمله نماینده مجلس، زخمی شدند.

به گفته آشنایان، وی دختری باهوش، ورزشکار و هنرمند بود و آرزو داشت روزی یک سیاستمدار شود.