کلاغ‌ها به خاطر هوش و ایتکارشان در استفاده از ابزار برای پیدا کردن و بیرون کشیدن حشره‌های موردنظرشان از مکان‌هایی که دسترسی به آنها سخت است؛ معروف‌اند.
همشهری‌آنلاین نوشت: دانشمندان می‌گویند کلاغ‌های نیو کلدونیان از ابزار برای امتحان و بررسی چیزهای ناشناخته و خطرناک استفاده‌ می‌کنند.
پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که این کلا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌غ‌ها با استفاده از چوب به عنوان تکه‌ای اضافی برای نوکشان اشیا جدید را بررسی می کنند.
نیوکلدونیان در جنوب ‌غربی اقیانوس آرام قرار دارد و وابسته به فرانسه است.از سال ۱۹۸۶ کمیه مستعمره‌زدایی سازمان ملل این منطقه را در فهرست سرزمین‌هایی تحت حکمروایی غیر، قرار داده و قرار است در بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ رفراندومی باری تعیین استقلال آن برگزار شود تا آن زمان نیو کلدونیان به عنوان منطقه خودمختار در جمهوری فرانسه، باقی می‌ماند.
کلاغ‌های کنجکاوی که از ابزاری برای جست‌وجوهایشان استفاده می‌کنند بومی این منطقه و نیز جزیره لویالتی آیلند آن هستند.
کلاغ‌های نیوکلدونیان معروفند به استفاده از ابزار برای دستیابی به منابع غذایی مانند لاروها.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.دانشمندان می‌گویند این اولین تحقیقی است که درخصوص استفاده پرنده‌ها از ابزار برای هدف‌های مختلف، انجام و ثبت شده است.
یافته‌های این پژوهش در نشریه شناخت حیوانات منتشر شده است.
این کلاغ‌ها به خاطر هوش و ایتکارشان در استفاده از ابزار برای پیدا کردن و بیرون کشیدن حشره‌های موردنظرشان از مکان‌هایی که دسترسی به آنها سخت است؛ معروف‌اند.


طبق این پژوهش مشخص شده که کلاغ‌های کنجکاو ابزار را گه به شکل‌های دلخواهشان در می‌آورند تا از آن بهتر استفاده کنند.
پژوهشگران از دانشگاه اکسفورد هستند و برای انجام تحقیق‌شان وسیله و چیزهای مختلفی را مقابل کلاغ‌های موردنظر قرار دادند تا رفتارشان رابررسی کنند.چیزهایی مانند مار پلاستیکی، چراغ دوچرخه، یه قوطی رنگ و ….
آنها باقراردادن چیزهای عجیب و جدید در محل زندگی این کلاغ‌ها متوجه شدند که آنها ابتدا با ابزار و چیزی غیر از نوکشان وسیله یا شی موردنظر را امتحان می‌کردند.بدین ترتیب این کلاغ‌های باهوش اول شی یا چیزهای سرراهشان را شناسایی می کنند و بعد به آن نزدیک می‌شوند.