یك مرد 35 ساله ای چینی با بستن طناب به پلك چشمانش اتومبیلی را بیش از 5 متر كشید.
«یانگ گوآنگه» اهل شهر گیوزمی چین، در میان تشویق جمعیت زیادی از مردم كه در جشنواره «شكوفه گیلاس» شركت كرده بودند یك اتومبیل مدل «VW» را در حالی كه با طناب به پلك چشمانش بسته بود،‌ بیش از 5 متر كشید.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.
او در گفتگو با رسانه‌های محلی گفت:«بیش از 10 سال این كار را تمرین كرده‌ام. ابتدا این كار كمی دردناك بود ولی به تدریج توانستم این كار را انجام بدهم».