جواب مثبت است. مخصوصا اگر در شهرهای بزرگی ساکن باشید که از آب و هوای آلوده برخوردار باشد. زیرا در زمان بارش برف، آلاینده های معلق در هوا با آن برروی زمین مینشیند و دارای درصد بالایی از سرب می باشد که برای تمام موجودات زنده مضر است.
این مسمومیت بیشتر در سگهایی دیده می شود که در زمستان خارج از منزل زندگی می کنند و به علت نداشتن آب و یا یخ زدگی آب داخل ظرف، تشنه مانده و مجبور به خوردن برف شده اند.
صاحبان باید این نکتۀ مهم را که قبلا هم ذکر کردیم به خاطر داشته باشند که سگها در زمستان به آب بیشتری نسبت به دیگر فصلها نیازمند هستند و باید در هر شرایط آب و هوایی در زمستان آب شیرین و سالم در دسترس داشته باشند تا از خوردن برف پرهیز کنند.
برای جلوگیری از یخ زدگی ظرف آب سگ، صاحبان باید در طی روز چندین بار به ظرف آب سگ سربزنند و مطمئن شوند که حیوان به آب دسترسی دارد.


البته برای سهل شدن کار صاحبان ظروف آبی به همین منظور ساخته شده است که حتی در پائین ترین درجۀ هوا، از یخ زدگی آب داخل ظرف جلوگیری می کند. (البته نمیدونم اینجا ماهم همچین ظرفی داریم یا نه)


خوردن برف می تواند همان تاثیراتی که بر روی انسان دارد مانند: سرما خوردگی، گلو درد و سرفه کردن، برای سگ نیز به همراه داشته باشد.
در این فصل صاحبان دقت زیادی باید داشته باشند و سگ را تنها در محیطهای باز رها نکنند زیرا افراد در این زمان از ضدیخ در خودرو ها استفاده می کنند که برای سگ کشنده می باشد و احتمالش زیاد است که برروی زمین مخصوصا در اطراف اتومبیل ها و پارکینگ ها ریخته شود و سگ برف آلوده شده به این مواد را بخورد.


همانطور که قبلا هم اشاره شد وجود مواد شیمیایی و سنگ نمک در خیابانها و پیاده روها در فصل زمستان عجیب نیست و همیشه این امکان وجود دارد که اجسام تیز و خطرناکی در زیر برف پنهان شده باشد و سگ با خوردن برف این مواد را نیز ببلعد و دچار مسمومیت و آسیب دیدگیهای شدید شود. در این زمان دقت و احتیاط صاحب و آموزش نخوردن مواد از روی زمین تنها روشهای جلوگیری از این خطرات احتمالی است که سگ را در یک روز برفی تحدید می کند.
_____________________
ترجمه و تدوین: سارا رنجبر