چگونه اسباب بازی هایی ایمن و ارزان برای گربه هایمان خلق کنیم؟
ü اگر هر کدام از اعضای خانواده روزانه زمانی را برای بازی با گربه ی خانگی خود اختصاص دهند، در این صورت گربه ی شما می تواند تحرکی که به آن احتیاج دارد را بدست می آورد. الزامی نیست که شما هر روز خود را به مدت یک ساعت مجبور به بازی کردن با گربه خود کنید، فقط گربه ی خود را یکی از اعضای خوانواده ی خود به حساب آورید.

ü یک گربه ی دیگر بگیرید! در این صورت گربه ها با هم بازی می کنند، دنبال هم می کنند و همدیگر را شکار می کنند، روی دست یکدیگر می خوابند و سرگرمی و شادی شما را بیشتر می کنند. یک گربه ی دیگر بگیرید :)

ü درهای بطری، صفحات روزنامه و پاکت های مقوایی باز شده، سرگرمی های خیلی خوبی برای گربه ها هستند. فقط آنها را روی زمین قرار دهید و وقتی گربه ی شما شروع به بازی با آنها می کند به تماشایش بنشینید و لذت ببرید.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


ü برای سرگرمی دنبال گربه ی خود بدوید، از پله های فرش شده بالا و پایین بروید، توی اتاق نشیمن دنبالش کنید، برایش دست بزنید و با اسم هایی مثل پیشی، گربه ی نازم و نام هایی که او را به هیجان می آورد او را به دویدن تشویق کنید. گربه ی خود را وقتی گرفتید با محبت در آغوش بگیرید و نوازشش کنید.

ü هفته ای یکبار سنبل اطیب را به اسباب بازی های گربه ی خود بزنید. درون خانه ی خود چند ظرف آب کوچک در جاهای مختلف قرار دهید، گربه ی شما از این که ظرف های آب را در خانه جستجو کند، لذت می برد و بیشتر آب می نوشد که برای سلامتی اش مناسب است. بچه گربه ها بیشتر بازی گوشی می کنند و با بالا رفتن سنشان فعالیت انها کمتر می شود امّا اختصاص دادن وقت بازی با گربه باعث می شود گربه ی شما احساس جوانتر بودن داشته باشد و سرحال و فعال تر باشد و همچنین عمر طولانی تری داشته باشد.

مترجم: kaT
منبع ترجمه:ehow.com