فیس بوک در آستانهء مرگ است.

شاید برای افرادی که از فیس بوک استفاده می کنند بسیار عذاب آور باشد که این سایت بسیار بزرگ روزی بسته شود،اما از اخباری که کم و بیش بدست می رسد این نوید را می دهد که در ۱۵ مارس فیس بوک برای همیشه تعطیل خواهد شد!

این مسئله در سایت اخبار هفتگی جهان خبر داده شده است و دلیل این کار را پایان دادن به استرس های مدیریتی فیس بوک از Zuckerberg نقل کرده است…


Zuckerberg می گوید: شاید این خبر کاربران را به خشم وا دارد ولی برای بازگشت افراد به زندگی معمولی بسیار عالی است.او در ادامه گفت پول اصلا برای من مهم نیست مهم این است که زندگی من بازگردد.

شرکت فیس بوک اعلام کرد برای حذف نشدن اطلاعات،کاربران می توانند عکس ها و یادداشتهای خود را قبل از ۱۵ مارس در رایانه ی خود ذخیره کنند چون در ۱۵ مارس این اطلاعات به کل از فیس بوک پاک می شوند.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.