قربانعلي محمد پور در گفت‌وگو با ایسنا؛ بيان داشت: شهروندان از نگهداري و پرورش هر گونه گرگ خودداري کنند چراکه گرگ‌ها خاصيت تربيت شدگي ندارند و موجوداتي درنده و وحشي هستند. …

وي اضافه کرد: در سال گذشته چندين گونه گرگ در شهرستان بهار نگهداري مي شد که آنها را دفع کرديم و صاحبان آنها به مراجع قضايي شدند.

وي با اشاره به اين که برخي از گونه هايي از اين گرگ ها وارد شهر مي شوند بيان داشت: برخي از اين گرگ ها هار هستند و تنها طعمه را پاره پاره مي کنند و شکار را نمي خورند و دليل اين کار هنوز ثابت نشده است، هم چنين بعضي از گونه هاي ديگر هستند که براي حيات وحش به ويِِِِِِِژه گرگ ها با ساخت و سازهايي که توسط انسان انجام شده محيط زيست و اکولوژي آنها به هم ريخته است.

وي ادامه داد: بهترين راه اين است که مردم از آزار و اذيت گرگ ها خودداري کنند چراکه آنها به طور طبيعي آزاري نمي رسانند مگر توسط انسان تحريک شوند.

محمد پور اضافه کرد: شهروندان در صورت مشاهده گرگ در سطح شهر با شماره 4238000 تماس بگيرند تا محيط بانان و نيروهاي گارد و مسلح وارد عمل شوند که گرگ ها را از منطقه دور کنند و در صورت نياز آنها را دفع کنند.

وي ادامه داد: براي اولين بار در سطح کشور پروژه مطالعاتي بيولوژيک گونه گرگ ها در شهرستان بهار، لالجين و حومه انجام خواهد شد که اين مطالعات به کمک بهترين پستاندار شناسان کشور انجام مي شود و تا پايان سال 90 خروجي ها مشخص خواهد شد که علت حمله گرگ ها در چيست و در کدام منطقه بيشترين حمله ها ديده شده است و بر اين اساس راهکارها و پيشنهادات براي رفع مشکلات مشخص شود.

وي در رابطه با سگ هاي ولگرد نيز بيان داشت: گزارشاتي که توسط بخشداران و فرمانداري ها انجام مي شود با همکاري شهرداري، نيروي انتظامي و يک نماينده از سازمان محيط زيست در اين زمينه اقدامات لازم را انجام مي دهند.

وي هم چنين با اشاره به ايجاد پارک ملي در غرب کشور به مرکزيت همدان بيان داشت: براساس کارهاي مطالعاتي و کارشناسي که در اين زمينه انجام مي شود، پيگير هستيم تا آميخته اي از حاشيه الوند، خان گرمز و آلما بلاق باشد چراکه اين مناطق مستعد حفاظت هستند و قابليت هاي ويژه اي دارند.

محمدپور ابراز داشت: هر سال که مي گذرد نسبت به سال هاي گذشته، تعداد واحدهايي که آلايندگي دارند در حال کاهش است چراکه بسياري از اين واحدها در حال اصلاح وضعيت خود هستند.

وي با اشاره به تله کابين گنج نامه اذعان داشت: طبق تعهدات، مبدا و مقصد را پذيرفته ايم و تمام واحدها بايد ابتدا تمام شرايط را در نظر گرفته و از راه و روال درست اقدام به احداث کنند تا ديگر دچار مشکل زيست محيطي نشوند.

وي با بيان اين مطلب که هدف محيط زيست در راستاي کاهش آلايندگي محيط و کاهش تخلفات زيست محيطي است، خاطرنشان ساخت: در چند روز گذشته برخورد با يک کشمش پاک کني در ملاير انجام شد، همچنين با دو متخلف صيد خرگوش و کبوتر چاهي در مناطق عليصدر، شبانه برخورد شده است.

محمدپور اذعان داشت: در استان 34 واحد کشمش پاک کني در ملاير دايم که اين واحدها صادر کننده اند و وظيفه محيط زيست نظارت بر عملکرد زيست محيطي اين واحدهاست که اين واحدها نبايد با فعاليت خود موجب آلايندگي در محيط زيست شوند.

وي ادامه داد: در همين راستا با چهار متخلف و با دو نفر شکارچي حياط وحش در منطقه خان گرمز برخورد شده است چراکه آنها اقدام به شکار يک راس کل کرده بودند که جريمه آنها سنگين بوده به گونه اي که 9 سال از شکار محروم شده و اسلحه از آنان گرفته مي شود چراکه شکارها بايد با مجوز محيط زيست باشد.