در 3 صورت احتمال حمله ی سگ وجود داره :

1 : سگ هار باشد
2 : دستور حمله توسط صاحب سگ داده شود
3 : در حوضه ی مورد نگهبانی سگ نگهبان قرار گرفته باشید

در این موارد که هیچ

اما در موراد دیگر


سگ های ولگرد اگر به صورت گله ای باشند و در مکانی خلوت امکان حملشان به علت گرسنگی هست البته همانطور که گفتم احتمال دارد

اما اگر تعداد کمتر از 4-5 عدد باشد تا 90 درصد احتمال حمله وجود ندارد

در مواقع مواجهه با گله ی سگ :

آهسته حرکت کنید ، حرکات تند و ناگهانی انجام ندهید ، به هیچ عنوان چوب یا سنگ از زمین بر ندارید ، آرام به مسیر خود ادامه دهید ، به سگها نگاه مستقیم نکنید و به آرامی حرکت کنید و تا مکانی شلوغ راه بروید .
در این مورد گله ی سگ شما را تعغیب میکنند و شما را تحت نظر می گیرند

اگر حرکت تندی بکنید آنها مکن است به خاطر احساس خطر به شما حمله کنند . اگر صدایی در بیاورید به شما حمله میکنند .


اما وقتی تعداد سگ ها کم باشد و وقتی سگها به سرعت به سمت شما میدوند و پارس میکنند هیچ خطری ندارد و حتی شما به سمت / آنها بدوید آنها فرار خواهند کرد .

این موراد را در مواقعی که از 3 حالت گفته شده که حتما حمله خواهند کرد اطلاع ندارید یعنی نمیدانید حمله میکنند یا نه رعایت کنید تا 90 در صد از حمله ی احتمالی سگ در امان خواهید بود .

1 - بعضی ها فکر میکنند اگر صدای سگ را برای خودش در بیاورند سگ می ترسد در صورتی که سگ با این کار بهش بر می خوره و امکان حمله را بالاتر میبره .

2 - در چشمان سگ نگاه نکنید ، زیرا سگ ترس را از چشمان شخص خواهد خواند .

3 - بایستید و سر خود را پائین بیندازید ( یعنی چانه ی شما روی قفسه ی سینه ی شما قرار گیرد ) و دو دست خود را به آرامی به کناره ی بدن خود بچسبایند . این یعنی حالت تسلم و در اکثر موارد سگ دیگر به شما پارس نکرده و می رود .

4 - اگر باز هم پارس کرد به آرامی بنشینید ( حتی وقتی سگ پیش روی شماست ) و دستان خود را به آرامی روی سر خود بگذارید و سر را به میان رانوانتان ببرید . در این حالت تقریبا کاملا از حمله سگ در امان خواهید بود مگر آن 3 مورد گفته شده که البته در برخی مواقع سگ حتی در آن 3 مورد گفته شده هم از حمله چشم پوشی می کند

5 - هر گز چوب یا سنگ بر ندارید یا دست خود را بلند نکیند

6- هرگر فرار نکنید چون مسلما سرعت سگ بیشتر از شماست و فرار کردن باعث پر رو تر شدن سگ می شود .


اصولا سگ های ولگرد در اماکن شهری و روستایی خطری ندارند و بیشتر در بیابان و جاهای خلوت آن هم در صد خیلی کم .