ساختمان چشم سگ شبیه ساختمان چشم انسان میباشد.اما وجود ساختار هایی چون پلک سوم میتواند باعث مشکلات خاصی برای سگ شود شست و شوی چشم سگ تا رسیدن به دامپزشک در برخی از موارد میتواند در تسکین حیوان موثر باشد متاسفانه اختلالات مادر زادی چشم در سگ ها رایج است لذا شما باید سعی کنید از این سگ ها در امر تولید و مثل استفاده نکنید
نشانه هایی که دلالت بر بیماری چشم دارند عبارتند از
+ترشحات غیر عادی
+افزایش یا کاهش اشک
+التهاب بافت های مجاور مانند پلک و ..
+کم شدن بینایی و کوری
+وجود بافت های اضافی در داخل یا خارج از چشم
+سفید شدگی یا کدورت چشم
+فرورفتگی سطح چشم
+تورم چشم
+ترس از نور
+شناور شدن عنبیه
Resigzed Image Click this bar to view the full image.