سگ ها کور رنگی قرمز و سبز دارند . آن ها در مقایسه با انسان ها دنیای روشن تر و با جزئیات کم تری را می بینند و دید محیطی بهتری نسبت به انسان ها دارند . (آن ها قسمت های بیشتری از دنیا را می بینند .) اما در رابطه با فاصله ها به این میزان خوب نیستند . سگ ها نسبت به انسان ها در دید شب و کشف اشیای در حال حرکت برتری دارند .
نمونه ی حدسی آنچه انسان ها و سگ ها در هنگام دیدن یک نوار رنگی (طیف الکترومغناطیسی) مشاهده می کنند در تصویر زیر آورده شده است .
Resigzed Image Click this bar to view the full image.


این تفاوت ها در توانایی دیداری نور در تئوری تکاملی قابل درک می باشد . درک عمقی خوب و تیز فهمی بصری برای پستانداران اولیه که از شاخه ای به شاخه ی دیگر می پریدند و در حقیقت انسان ها از آن ها تکامل یافته اند امری ضروری می باشد . این دید رنگی پستانداران اولیه را در انتخاب رسیده ترین و مغذی ترین میوه ها توانا ساخته بود . لیکن برای سگ ها توانایی دید در شکار شبانه جایگزین این مسئله شده است .
دایره دید
شکل زیر پهنه (میدان) دید در انسان ها و سگ ها را نشان می دهد . به دلیل جایگاه قرار گیری چشم ها انسان ها دارای پهنه ی دید 140 درجه می باشند در حالیکه این میزان برای سگ ها 100 درجه می باشد .
Resigzed Image Click this bar to view the full image.


استاندار fci
چشم ها :
چشم ها باید دارای سایز متوسط , رنگ تیره , شکل بادامی به همراه پلک هایی فلت باشند . برای سگ هایبه رنگابی (Blue)چشم های روشن تر مجاز هستند . چشم های رنگی روشن و یا چشم هایی با رنگ های متفاوت در هارلکوئین(Harlequin)قابل مشاهده است .
عیوب
هرگونه انحرافی از نکته های گفته شده ی قبلی خطا محسوب می شود که تشخیص آن با توجه به درجه ی انحراف صورت می پذیرد .
چشم ها :
پلک های سست و شل که به شدت قرمز بوده و دارای التهاب شدید می باشند .
چشم های روشن با رنگ کهربایی
چشم هایی به رنگ آبی روشن و یا چشم های با رنگ های متفاوت برای همه ی گريت دين ها با رنگ چشم ساده
وجود فاصله ی زیاد بین چشم ها و یا شکاف و بریدگی در آن ها
عیوب جدی
اکتروپی و انتروپی

استاندارد های قانونی
چشم ها باید سایز متوسط و رنگ تیره با داشته باشند . پلک ها باید نسبتا سفت باشند . چشم های پرچین و مغولی خطا محسوب می شوند . در هارلکوئین ها چشم ها باید تیره باشند . اگرچه چشم های رنگ روشن و یا چشم هایی با رنگ متفاوت در هارلکوئین ها قابل قبول است ؛ داشتن این نوع چشم ها مطلوب و پسندیده نمی باشد .
استانداردهای کلوپ انگلیسی گریت دین
چشم ها
چشم های آن ها باید ترجیحا رنگ تیره داشته باشند و مردمک هایی که سایز متوسط دارند به صورت متمرکز و عمیق در داخل کاسه ی چشم قرار گرفته باشند .چشم های عجیب در هالکوئین ها مجاز می باشد .
چشم ها از نظر منتقدان
چشم ها بسیار مهم می باشند. سایز چشم ها , پوزیشن و محل قرار گیری چشم در داخل کاسه ی چشم همچنین فرم و شکل پلک ها به طور قابل توجهی وضعیت سر گریت دین را مشخص می کنند .
شکل چشم ها اندکی گرد بوده و و سایز متوسطی دارند . چشم ها به وسیله ی استخوانی که در کاسه ی چشم و اسکلت سر قرار دارد و همچنین پلک ها و لایه ی سوم پلک که به عنوان محافظ عمل می کنند محافظت می شوند . پلک ها متحرکمی باشند . آن ها به طور دوره ای و منظم روی چشم را می پوشانند و با این کار باعث تمیز شدن آن از گرد وغبار و کثیفی می شوند. این لایه در هارلکوئین ها صورتی بوده ولی در بقیه ی دین ها دارای رنگ دانه می باشد . ولی نبودن رنگ دانه در بقیه ی گریت دین ها نیز قابل مشاهده است . زیبایی چشم مواردی چون سایز مناسب چشم نسبت به سایز سر , باز بودن آن ها و تیره بودن را شامل می شود . ابروها باید باریک باشند و با حرکت خود چشم ها را احاطه کنند . همه ی این ها زیبایی خاصی به گریت دین ها می بخشد .
چشم های کوچک و مغولی و چشم هایی که در نزدیکی هم و یا بسیار دور از هم قرار دارند مورد پسند نمی باشند . چشم های رنگ روشن , کهربایی و آبی نیز مورد قبول نمی باشند ولی این رنگ ها فقط برای هارلکوئین ها مجاز هستند . پلک ها بسیار باریک و یا سنگین و بلند عیب محسوب می شوند .
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


پایین افتادگی غده ی اشکی پلک سوم . (چشم گیلاسی)


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
انتروپی
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
اکتروپی
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
زخم قرنیه
Resigzed Image Click this bar to view the full image.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.Resigzed Image Click this bar to view the full image.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.