قسمت اول


اشاره ای به تراژدی افزایش جمعیت حیواناتResigzed Image Click this bar to view the full image.
کشور امریکا به طور روزانه شاهد تولد 10000 کودک انسان و همچنین 70000 بچه گربه و توله سگ میباشد . این مسئله به ما نشان میدهد به ازای انسان 15 سگ و 45 گربه وجود دارد . مادامی که این روند تولید مثل ادامه داشته باشد هیچ گاه خانه ی کافی برای این حیوانات یافت نمیشود .


هر گربه در سال 3 بار و هر بار 5 بچه به دنیا می آورد . وقتی این گربه ها بالغ میشوند صاحب بچه گربه های دیگری میشوند ئ در نهایت پس از گذشت 7 سال از یک جفت گربه 420000 گربه میتوانند متولد شوند!
یک سگ ماده و بچه هایش در طی 6 سال میتوانند بیش از 60000 سگ تولید کنند !• هر ساله تعداد 8 – 12 میلیون حیوان وارد پناه گاه های حیوانات میشوند ( بر آورد (HSUS


• هرساله فقط در امریکا عددی بین 5 - 9 میلیون حیوان خوابانده میشوند . 60% از سگها و 70 % از گربه ها ( برآورد ASPCA )


• از هر 10 سگ 5 تا و از هر 10 گربه 7 تا از آنها در پناهگاه ها از تنهایی رنج میبرند چون کسی نیست که سرپرستی آنها را قبول کند ( برآورد ( ASPCA


• سگهای تغییر ناپذیر معمولا مشکلات خلقی و رفتاری بیشتری از خود نشان میدهند . احتمال حمله ی سگهای مشکل دار به انسانها بیشتر از دیگر آنهاست .


• هزینه ی سالانه ی نگهداری ، پناهگاه ، خواباندن و انجام عملیات مربوط به حیوانات رانده شده بالغ بر 2 میلیارد دلار میباشد !

مترجم : dooni66

منبع : animals-abused