بعضی عوامل در رژیم غذایی كه به بروز سرطان كمك میكنند عبارتند از:

1-دریافت بالای كالری:

دریافت غذایی زیاد به بروز سرطان كمك میكند.یكی از دلایل آن افزایش خطر بدخیمیهای ناشی از چاقی و انباشتن توده چربی است و بنابراین میتوان چاقی را یك فاكتور خطر مهم برای بروز سرطان شمرد.
2- قند ساده:

قندهای ساده، كالری بالا و ارزش غذایی كم دارند..بعضی از مطالعات مورد شاهدی رابطه بین بار گلایسمیك بالای رژیم غذایی و بروز سرطان معده،اندومتر،تخمدان و كولون را تایید كرده اند.شاخص گلایسمیك یك ماده غذایی نشان دهنده میزان پاسخ قند خون به مقدار كربوهیدرات غذا بعد از خوردن آن ماده غذایی است .
3-فیبر:

فیبرها كه به مقدار فراوان در سبزیها ،میوه ها ،حبوبات و غلات كامل یافت میشوند، در مقابل سرطان اثر حفاظتی دارند.فیبرهای غیر محلول همچون سلولز به كارسینوژنهای محلول در چربی متصل شده و آنها را از دستگاه گوارش خارج می سازند.فیبرها همچنین با تولید اسیدهای چرب كوتاه زنجیر در روده، همچون بوتیرات از رشد سلولهای سرطانی روده میكاهند.دو مكانیزم برای این اثر پیشنهاد شده است : 1- هایپراستیلنه شدن هیستون ها؛2-مختل شدن پاسخ به فاكتورهای رشد اپیدرمی.
غلات تصفیه شده و منابع حیوانی عمدتا دارای فیبر بسیاركم و میوه ها و سبزی ها و غلات كامل دارای فیبرفراوان هستند. برای مثال آرد سفید تصفیه شده فاقد سبوس است و78%فیبر كمتر، 74%ویتامینهای گروه B و ویتامین E كمترو 69%مواد معدنی كمتر دارد. مصرف روزانه 6-5 واحد میوه و سبزی یا بیشتر در روز خطر بروز سرطان را 20% می كاهد.
4-گوشت قرمز:
بعضی مطالعات رابطه قوی بین مصرف گوشت قرمز و بروز سرطان كولون و ركتوم ،پانكراس و پروستات را نشان داده اند.در مطالعات مورد شاهدی رابطه گوشت قرمز و آمین های هترو سیكلیك كه در جریان پخت گوشت به وجود می آیندبا سرطان سینه اثبات شده است.
5- چربی رژیم غذایی:

دریافت بالای چربی به خصوص چربی حیوانی كه غنی از اسیدهای چرب اشباع است خطر بروز سرطان به خصوص سرطان سینه ،كولون و پروستات را افزایش میدهد. چربیهای امگا 3 نشان داده شده است كه در مقابل بروز سرطان اثر حفاظتی دارد، در حالی كه مطالعات نشان میدهند كه چربیهای امگا6 كه در انواع روغن های مایع مثل ذرت،آفتابگردان و گلرنگ یافت میشوند خطر بروز سرطان را در واقع افزایش میدهند.
آراشیدونیك اسید كه یك اسید چرب امگا 6 است سوبسترای تشكیل سیكلواكسیژناز 1 و 2 بوده و بدین ترتیب پیش ساز تشكیل تعدادی از پروستاگلاندینها از جمله پروستاگلاندینهای E2 (PGE2)است كه به نظر میرسد در كارسینوژنز كولون موثر باشد.چربیهای امگا 3 از طریق ممانعت از تبدیل آراشیدونیك اسید به PGE2ازبروز سرطان میكاهد.ایكوزا پنتانوئیك اسید و دوكوزاهگزانوئیك اسید دو اسید چرب مهم امگا 3 در مطالعات حیوانی از بروز سرطان كولون می كاهند.با این حال چربیهای امگا 3 و امگا 6 هدف خوبی برای حمله رادیكالهای آزاد و پراكسیداسیون هستند. چربیهای امگا 9 مثل اولئیك اسید كه در روغن زیتون یافت میشود در بروز سرطان بی تاثیرند.