بچه گربه ها هنگام تولد
رشد بچه گربه ها از زمانی که داخل رحم هستند شروع میشود. وزن یک بچه گربه در زمان تولد معمولا بین 57 تا 114 گرم میباشد. باید روزی 15 گرم به وزنشان اضافه شود.
آنها هنگام تولد کور و کر هستند و به زحمت میتوانند به اندازه چند اینچ حرکت کنند.
5 تا 10 روزگی
در این زمان از رشد بچه گربه ها شروع به باز کردن چشم هایشان میکنند. مدت زمانی که لازم است تا آنها چشمهایشان را کامل باز کنند بین 2 تا 3 روز متغیر است. تمام بچه گربه ها چشمهای آبی دارند. بچه گربه های مو بلند ممکن است زمان بیشتری برای باز کردن چشمهایشان لازم باشد.

2 تا 3 هفتگی
بچه گربه ها در این سن شروع به بوییدن و شنیدن میکنند. توسط گوشهایی که تا قبل از این روی سرشان خوابیده بود و تازه شروع به راست شدن میکند. رنگ چشم آنها ممکن است از این سن تغییر کند و از رنگ آبی به رنگ دائمی تبدیل شود(اگرچه این اتفاق در بعضی نژادها معمولا در 12 هفتگی می افتد . امکان دارد یک سال طول بکشد. در این مرحله دندانهای آنها شروع به رشد میکند.
بچه گربه ها در سن 3 هفتگی شروع به خرخر کردن میکنند.

3 تا 4 هفتگی
در این سن بچه گربه ها شروع به رشد بیشتری میکنند. دم بچه گربه ها بیشتر از قبل حرکت میکند. در 4 هفتگی میتوان بچه گربه ها را از شیر مادر گرفت و آنها را با غذای بچه گربه با کیفیت مطلوب تغذیه کرد.

5هفتگی
در این سن بچه گربه ها شروع به تعقیب مادرشان میکنند. هم چنین آنها در این سن شروع به نظافت خود و دیگران میکنند.
این سنی است که شما باید چگونگی استفاده از جعبه توالت را آموزش دهید.

6 تا 7 هفتگی
بچه گربه ها شروع به بازی و ماجراجویی بیشتر میکنند.

8هفتگی
در این مرحله بچه گربه ها به صورت عادی غذا میخورند و همدیگر را تمیز میکنند و به تنهایی از توالت استفاده میکنند.
این کمترین سنی است که میتوان بچه گربه ها را از مادر گرفت و واگذار کرد اما توصیه میشود تا قبل از 12 هفتگی آنها را واگذار نکرد.

منبع:www.myhealthycat.com
مترجم:a_tara