به گزارش ديلي تلگراف، گروهي از محققان بين المللي به سرپرستي پژوهشگران دانشگاه کالج لندن هشت واريان ژني را شناسايي کردند که توليد هورمون مهمي را کنترل مي کند که با پيري و بيماري هاي مرتبط با پيري مرتبط است.
دانشمندان معتقدند که با دست کاري DNA مي توان روند پيري را، کند و بيماري هاي مرتبط با اين برهه سني را دفع کنند.
به گفته اين پژوهشگران اين ژنها ميزان هورمون"استروئيد دي هيدرو اپياندرواسترون سولفات" ( DHEAS) را که يکي از فراوان ترين هورمون ها در بدن و براي بسياري از واکنش ها ضروري است، در کنترل خود دارند. اگر در اين هورمون استروئيدي تغيير ايجاد شود، روند پيري نيز کند مي شود.
دکتر "گوانگژو ژاي " سرپرست اين تحقيقات گفت : اين کشف مي تواند به محققان در درک چگونگي نقش اين هورمون کمک کند.
در حالي که هميشه عملکرد اين هورمون يک راز بوده است، اين تحقيقات نگاه نويني را در مورد چگونگي کنترل اين ميزان هورمون در بدن و چرايي کاهش ميزان آن با بالارفتن سن ارائه مي دهد.
تحقيقات پيشين نشان داده بود که DHEAS در حدود سن 25 تا 30 سالگي به اوج توليد خود مي رسد اما با بالارفتن سن ميزان توليد آن نيز کاهش مي يابد. وقتي فرد به 85 سالگي مي رسد ميزان توليد اين هورمون 95 درصد کاهش مي يابد.
دانشمندان در مطالعات جديد که بر روي دو و نيم ميليون واريان ژنتيکي 14 هزار و 846 فرد در اروپا و آمريکا و بر اساس ميزان DHEAS انجام داده اند ، ارتباط هايي را بين کاهش ميزان اين هورمون و بيماري هايي مانند ديابت نوع 2 و لنفوم و همچنين کاهش دوره زندگي يافتند.
محققان در اين مطالعات هشت ژن مشترک يافتند که غلظت DHEAS را کنترل مي کنند. برخي از اين ژنها با پيري و بيماري هاي مرتبط با آن ارتباط دارند.
ژاي گفت : در حالي که گفته مي شود فعال نگه داشتن توليد اين هورمون مي تواند روند پيري را کند کند، اما هنوز براي اعلام قطعي تاثير مطلوب آن ، بسيار زود است.
وي اميدوار است از طريق دست کاري ژني و يا ژن درماني بتوان روند پيري و يا اثر بيماري هاي مرتبط با پيري را کند کرد.
اين دانشمندان اکنون قصد دارند در سال جاري هر يک از اين ژنها را به اميد يافتن جزئيات بيشتر به طور دقيق بررسي کنند.
مرحله بعدي کشف نقش هرکدام از اين ژنها و اثر خاص هر يک از آنها در ميزان DHEAS است.
به محض آن که اين امر مشخص شود مي توان مرحله بعدي را که دست کاري ژنهاست، آغاز کرد. با دست کاري ژنها مي توان بدن را به افزايش ميزان هورمون DHEAS واداشت.
پروفسور " تيم اسپکتور " يکي از محققان اين پروژه گفت: در 50 سال گذشته فراوان ترين استروئيد بدن موسوم به DHEAS را مورد بررسي قرار داديم اما هيچ سرنخی براي نقش آن نيافتيم. اکنون اين ژنها اهميت اين استروئيد را در بسياري از بخش هاي فرايند پيري نشان دادند.
نتايج اين تحقيقات در نشريه 'PLoS Genetics' منتشر شدند.