روز گذشته با حضور رئيس فدراسيون سواركاري جلسه‌اي درباره رفع مشكلات موجود در رشته پرش با اسب برگزار شد.اين جلسه روز دوشنبه با حضور پيشكسوتان، مربيان و سواركاران برتر اين رشته به همراه محمدرضا تابش رئيس فدراسيون سواركاري و ساير مسئولان برگزار شد و درباره ارتقاي جايگاه رشته پرش‌بااسب و مسائل مربوط به رفع قرنطينه اسب‌هاي ايراني براي اعزام به مسابقات برون‌مرزي بحث و تبادل انجام گرفت.
از سواركاران برتر حاضر در اين جلسه مي‌توان به عليرضا خوشدل، مجيد شريفي، مسعود مكاري‌نژاد اشاره كرد.
كميته آموزش فدراسيون سواركاري نیزسه‌شنبه تشكيل جلسه داد.
در اين جلسه در مورد دانشگاه علمي و كاربردي و نحوه آغاز ثبت‌نام كلاس‌هاي سواركاري هماهنگي انجام گرفت.
دوره‌هاي پودماني رشته سواركاري از اول مهرماه در باشگاه شهداي تهران برگزار خواهد شد
منبع:صنعت اسب ایران