بارداری در گربه های ماده حدود 9 هفته ( 60 الی 67 روز) به طول می انجامد و علائم بارداری از حدود 2 -3 هفتگی بعد از جفت گیری در او دیده میشود.
1 – توقف سیکل های فحلی :
دیده نشدن سیکل های فحلی در گربه یکی از نشانه های مهم بارداری میباشد.

2 – تورم سینه ها :
یکی از اولین نشانه های بارداری، تورم سینه، تغییر رنگ دادن سینه به صورتی و حساس شدن آنها به لمس کردن میباشد.

3- افزایش اشتها:
گربه باردار به دلیل اینکه جنین ها از او تغذیه میکنند، با افزایش اشتها روبرو میشود.

4- مهربان شدن ناگهانی گربه:
گربه باردار به طور ناگهانی با افراد مورد علاقه اش بسیار مهربان میشود. بدن خود را به پای صاحب، صندلی ، مبل و ... میمالد.
و البته همان طور که گربه باردار به شما محبت میکند؛ از شما نیز خواستار محبت و نوازش میابشد.

5-استفراغ :
گربه ها نیز مانند انسانها دچار اسفراغ و حالت تهوع میشوند.

6-تورم شکم :
شکم گربه بعد از 4-5 هفتگی شروع به بزرگ شدن میکند.

7- یافتن حریمی خصوصی :


هنگامیکه که زمان تولد بچه گربه ها نزدیک میشوند، گربه مادر به دنبال یافتن محلی دنج و آرام برای زایمان میگردد.

ترجمه : بهناز مهدی خانی

 

vetinfo