بیماری چشم:

نشانه هایی از بیماری چشم عبارتند از:ترشحات غیر عادی,افزایش و یا کاهش اشک,ورم کردگی بافت مجاور,کم شدن دید و کوری,ورم کردگی چشم و ترس از نور.

 


ریزش اشک از چشم(epiphora):ریزش همیشگی و یا زیاد اشک یکی از مشکلات شایع در بین نژاد های کوچک می باشد.
مسیر اشک 1خط قهوه ای در زیر چشم ها ایجاد می کند که ممکن است پوست این نواحی ملتهب و یا عفونی شود.

ریزش اشک ممکن است به دلیل موارد دیگری مانند بیماری های دردناک چشم سگ باشد.برطرف کردن منبع تحریک و درمان عفونت به وسیله انتی بیوتیک باعث بهبود چشم سگ می گردد

entropion:انتروپیون حالت غیر طبیعی است که در ان پلک به سمت داخل چشم چرخش پیدا می کند.این بیماری معمولا 1 عارضه ارثی می باشد.چرخش پلک به سمت چشم باعث می شوند که مژه ها و پلک ها سطح داخلی قرینه چشم را سائیده و تحریک کنند.دراین نوع بیماری ریزش اشک,عفونت و یا حتی زخم قرینه رخ می دهد.درمان این عارضه به وسیله جراحی قابل بهبود می باشد.

ادامه دارد...
منبع:vetinfo

مترجم:a_tara