Resigzed Image Click this bar to view the full image.
بعنوان یک اصل کلی سگ ها هیچگاه اجسام غیر خوردنی را نمی بلعند.با این وجود بسیاری از سگ ها ممکن است سنگریزه و یا اجسام درخشنده مثل میخ,سکه,گیره لباس و یا اجسام پلاستیکی را بخورند.این حال بیشتر در سگ هایی که دارای اسباب بازیهای جویدنی هستند مشاهده می شود.
اسباب بازی های جویدنی در اندازه ها,شکل ها ,رنگ ها و اندازه های مختلف وجود دارد.حتی بعضی از ان ها در حین بازی صدای سوت می دهند.بسیاری از سگ ها بسیاری از سگ ها در ابتدا به این اسباب بازی های صدا دار حمله می کنند و هر کاری که بتوانند انجام می دهد تا اسباب بازی دیگر صدا ندهد.طبیعی است که اگر سوت های درون اسباب بازی فلزی باشند باعث زخم شدن دهان و با زبان و صده دیدگی دندان ها گردد.بنابراین هیچگاه برای سگ خود 1 اسباب بازی صدا دار که سوت ان فلزی است خریداری نکنید.
برخی از اسباب بازی ها
ادامه دارد...
منبع:کتاب راهنمایی و تربیت سگ
تالیف:دکتر مشهدی رفیعی