حکیم مهر - ساعت 10 شامگاه سوم خرداد ماه سالجاری، یک قلاده خرس به قطار عبوری در منطقه سوادکوه برخورد کرد و جان سپرد.
سایت خبری - تحلیلی مازندنومه با اعلام این خبر نوشت : این قلاده خرس سیاه که احتمالا" به خاطر یافتن غذا به مناطق پایین دست آمده بود،در کیلومتر 306 راه آهن(بین شیرگاه و زیراب،نزدیک جوارم) به قطار در حال حرکت برخورد کرد.
خاطرنشان می کنیم خرس سیاه ایران به علت فقدان مطالعات آماری و پایش زیستگاه ها از سوی سازمان های دولتی و متخصص و همین طور تهدید از سوی کشاورزان، شکارچیان، تصادفات و ... در حال نابودی است و سرنوشت یوز ایرانی برای این جانور وحشی در حال تکرار است.
جمعیت خرس های سیاه ایران در حالی رو به کاهش است که هنوز از طریق مراجع تخصصی و دولتی، هیچ گونه اظهار نظر و ارایه اطلاعاتی انجام نشده و سرشماری و مطالعه دقیق و یا نسبی در مورد زیستگاه ها و جمعیت این گونه جانوری در ایران انجام نشده است.
با این حال فقدان آمار و اطلاعات از این گونه جانوری در سالهای اخیر، سازمانهای بین المللی را نیز وادار به واکنش کرده است، به نحوی که در سالهای 1999 و 2002 در مقابل نام ایران علامت سوال گذاشته شد تا مشخص شود که سازمانهای حمایتی محیط زیست کشور، هیچ توجهی به حیات جانوران وحشی ندارند.