روزنامه ايالتي «آيداهو» اعلام كرد كه يك بز و يك گوسفند راهنماي اسب نابينا هستند.

در گزارش اين روزنامه آمده است كه اين اسب 15 ساله نابينا به نام «سي‌سي» به دليل محروميت از قوه بينايي به درستي نمي‌تواند غذا بخورد و آب بنوشد. به همين دليل، يك بز و يك گوسفند راهنماي اين اسب هستند.
«ميشله فلداشتاين» صاحب مزرعه حيوانات داراي نقص عضو ايالت «آيداهو» در اين باره به خبرگزاري رويترز، خاطرنشان كرد: در اين مزرعه گربه‌هاي بدون پنجه، شترهاي بي‌خانمان و اردك‌هايي بي‌بال در كنار هم زندگي مي‌كنند. اين اسب هم در ميان همين حيوانات زندگي مي‌كند.
اين زن 66 ساله در ادامه يادآور شد: يك بز و يك گوسفند محل آب‌خوري و ظرف غذا را به اين اسب نابينا نشان داده و او را از محل قرارگرفتن حصارها آگاه مي‌كنند. همچنين به هنگام شب اسب نابينا را به اصطبل راهنمايي مي‌كنند.

همسر اين زن هم در اين باره عنوان كرد: هزينه نگهداري از اين حيوانات سالانه 50 هزار دلار مي‌شود؛ چرا كه بايد غذا و آب 200 حيوان را تامين كنيم. با اين حال، از اينكه مي‌توانيم از اين حيوانات بي‌پناه و داراي نقص عضو حمايت و نگهداري كنيم بسيار خوشحالم؛ چرا كه هيچ كس از آنها نگهداري نمي‌كند.
منبع :پایگاه اطلاع رسانی صنعت اسب ایران