تلسکوپ فضایی پرتوهای ایکس چاندرا پس از 45 روز رصد از سیاه چاله های عظیم جهان نخستین توانست سن متوسط این اجرام کیهانی را محاسبه کند. به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه ییل با استفاده از تصاویر و اطلاعاتی که تلسکوپ فضایی پرتوهای ایکس چاندرا به زمین ارسال کرده است، دریافتند که جهان نخستین مملو از سیاه چاله های عظیم و متعددی است که با ریتم بسیار سریعی در کهکشانهای جوان رشد می کردند.
سیاه چاله هایی که در ابتدای جهان به دنیا آمده اند درحال حاضر در مرکز کهکشانهای بسیار دور قرار دارند و اغلب آنها در پشت گازها و گرد و غبارها پنهان شده اند.
به گفته ستاره شناسان، تعداد این "هیولاهای کیهانی" بسیار بیشتر از آن چیزی است که تاکنون تصور می شد. به طوریکه این سیاه چاله های عظیم بین 30 تا 100 درصد از کهکشانهای در فاصله حدود 13 میلیارد سال نوری از زمین وجود دارند.
این محققان در این خصوص توضیح دادند: "تاکنون ما ایده ای نداشتیم که سیاه چاله ها در مرکز کهکشانهای تا این حد قدیمی چه کار می کنند و حتی تصور نمی کردیم که این اجرام کیهانی وجود داشته باشند اما اکنون نتایج این کشف نشان می دهند که حدود 700 تا 800 میلیون سال پس از بیگ بنگ اولین سیاه چاله های غول پیکر و عظیم وجود داشته اند."
این دانشمندان در این تحقیقات از تکنیکی استفاده کردند که قادر است سیگنالهای بسیار ضعیف پرتوهای ایکس که از سیاه چاله های مرکز کهکشانهای بسیار دور با سن 13 میلیارد سال نوری منتشر می شوند را ردیابی کند. سن جهان 13.7 میلیارد سال تخمین زده شده است.
براساس گزارش نیچر، این محققان با رصد پرتوهای ایکس 250 کهکشان به مدت 45 روز توانستند سیاه چاله هایی که پشت گازها و گرد و غبارهای اطراف مرکز این کهکشانها پنهان شده اند را شناسایی کنند.
نتایج این یافته ها نشان می دهد همانند پدیده ای که در کهکشانهای نزدیک و جوانتر رخ می دهد، سیاه چاله های کهکشانهای بسیار دور نیز همزمان با کهکشان میزبان خود رشد می کنند و به تکامل می رسند.
ارزیابیها حاکی از آن است که حداقل در حدود 30 میلیون سیاه چاله در جهان نخستین وجود دارند. این تعداد 10 هزار برابر بیشتر از تعداد اخترنماها است.