کارشناسان می گویند شانه ها بیش از هر مفصل دیگری در بدن حرکت دارند. بنابراین وقتی شانه فردی آسیب می بیند دیگر کار کردن با شانه آسیب دیده بسیار دشوار می شود. کارشناسان انستیتو مفاصل پن استیت هرشی چندین توصیه برای کنترل و تسکین درد شانه ها ارائه کرده اند.

نخستین راهکار این است که به محض شروع درد مدت ۱۵ دقیقه روی آن یخ قرار دهید، بعد ۱۵ دقیقه یخ را از محل درد بردارید و این روش درمان با یخ را تا چند ساعت ادامه دهید.
در این روش مراقب باشید که یخ را با پارچه بپوشانید تا بر اثر تماس مستقیم، به پوست بدنتان آسیب وارد نکند. روش گذاشتن یخ را دو تا سه روز ادامه دهید.
پس از این سه روز تا دو روز دیگر به شانه هایتان استراحت بدهید. اگر نیاز بود با یک متخصص ارتوپد مشورت کنید تا بتوانید فعالیت های خود را در شرایط بی خطر و مطمئن از سر بگیرید، مصرف استامینوفن یا بروفن هم به کنترل درد و کاهش التهاب کمک می کند.
بر اساس مطالعات زیادی که انجام شده، نحوه شیوع درد شانه ها مشخص گردیده است. یک تحقیق بین المللی که بر روی بیش از ۶۰۰ نفر از افراد انگلیسی، کانادایی و آمریکایی مبتلا به ضایعه نخاعی انجام شده و به مدت بیش از ۲۰ سال طول کشیده است ، نشان داده که حدود یک سوم این افراد از درد شانه ها شکایت داشتند. همچنین درمطالعه دیگری که طی یک دوره طولانی مدت انجام شد، نتایج حاصله نسبتا” شبیه هم بودند. از ۷۵۱ آمریکایی نخاعی که حداقل ۱۰ سال از آسیب آنها می گذشته ، ۲۸۰ نفر یعنی ۳۷درصد آنان در ناحیه شانه دارای درد یا گرفتگی بودند.
مطالعات دیگری گزارش داد که ۳۰ تا بیش از ۵۰ درصد افراد نخاعی مبتلا به درد شانه بودند. آمار مشابه ای نیز نزد افراد دارای آسیب نخاعی که جزو شناگران مسابقات رقابتی بودند،و هیچیک هم درسطح قهرمانی نبودند دقیقا” مطابق آمارهای ذکر شده گزارش گردیده است.
عوامل موثردرپیش بینی بروزدرد
با چه چیزهایی می توان بروز درد شانه ها را پیش بینی کرد؟
عجیب بود که در مطالعات بین المللی هیچ اطلاعاتی وجود نداشت که میزان تاثیر فعال بودن، مشغولیت داشتن و یا استقلال افرادرا مشخص کند. راههای مختلفی برای اندازه گیری میزان فعال بودن افراد بعد از گذشت چند سال (یعنی زمان کارکردن و ساعاتی که فرد خارج از بستر سپری می کندو یا روزهایی را که در طول هفته بیرون از منزل بوده است و یا مقدار مراقبتی که پرستاران ازاو انجام داده اند) وجود داشت. امادر واقع، مطالعات دیگری عملا” نشان داد که شکایت از درد شانه ها در میان آن دسته از افرادی که بیکار هستند.شایعتر است.
سن فرد و مدت زمانی که از آسیب او می گذرد چه تاثیری دارند؟
آیا باتوجه به این موارد(سن ومدت ضایعه) ، درد شانه ها قابل پیش بینی است؟ با وجود اینکه برخی از پژوهشگران احتمال بروزدرد شانه ها را در میان افراد مسن تر، و افرادی که مدت طولانی تری آسیب دیده اند، بیشتر می دانند، ولی بعضی از آنان این موارد را تاثیر گذار نمی دانند. اما بنظر می رسد که هنوز هم دراین مورد اتفاق نظروجودندارد.
بنابراین واقعا” با چه چیزهائی می توان درد شانه را پیش بینی کرد؟
برخی از مطالعات، “استفاده ازویلچرهای دستی” را به عنوان یک عامل موثر دربروز درد شانه هامورد توجه قرار داده اند. براساس تحقیقات بعمل آمده بر روی ۳ ملیت مذکور، احتمال بروزدرد شانه ها نزدآندسته از افرادی که از ویلچرهای دستی ( بجای بریس و عصاهای زیر بغل ) جهت حرکت خود استفاده می کردند ،بعدازگذشت سه سال بیشتر بوده است.
این موضوع در سایر مطالعات انجام شده، متفاوت بود. حتی طی تحقیقی که بر اساس عکسبرداری اشعه ایکس بعمل آمد ، اضمحلال مفاصل شانه های افرادی که ویلچر خود را هل می دادند، بیشتر از افرادی بودکه فقط از عصاهای زیربغل استفاده می کردند. همچنین ابتلا به پاراپلژی رامی توان یکی ازعوامل پیش بینی درنظرگرفت . ازاین رو شاید مهمترین مسئله این باشد که آیا افراد ، سابقه درد شانه داشته اند یا خیر!. بطورکلی نیمی از افرادی که تحت مطالعه بین المللی قرار داشتند ،بعد از گذشت ۳ سال از زمان پیوستن آنها به مطالعه مذکور ،مبتلا به درد شانه شد ه اند.در مطالعه ای که اخیرا” در ایالات متحده بر روی افراد نخاعی انجام شده مشخص گردید که حدود ۳/۱ اشخاصی که در یک زمان مشخص تحت نظر بودند بعد از ۵ سال درد شانه گرفته اند.
افزایش شدت درد شانه ها
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، چنانچه شما درد شانه دارید، چه عواملی باعث ایجاد آن و یا وخیم تر شدن آن می گردند؟ پاسخ های مختلفی که براساس تحقیقات بعمل آمده توسط تعدادزیادی از پژوهشگران به این سئوال ، داده شده اندبسیارجالب توجه هستند.ازجمله عوامل مهم تشدیددردبه مواردزیر اشاره گردیده است:
هل دادن ویلچر مخصوصا” در خارج از منزل و درزمینهای با سطوح ناهموار و ناجور، نحوه نقل و انتقالات ، جابجاکردن وزن بدن ، رانندگی با وسائط نقلیه(موتوری ) ،نوع لباسهای تنه فوقانی، ودر مورد ورزشها ؟ طی یک مطالعه مشخص شد که ۷۷% تمامی افراد نخاعی که به ورزش می پرداختند، از درد شانه ها شکایت داشتند.
صرف نظر از عواملی که باعث درد شانه می شوند یا نمی شوند، بطورکلی آن چیزهایی که باعث تشدید و وخامت آن می گردند، واضح بنظر می رسند.بنابراین وقتی ما در باره اصول و مکانیزم آسیب شانه ها حتی در بین افراد غیر نخاعی می اندیشیم،متوجه عوامل تشدیدکننده درد نیزمی شویم.
پنج نکته مهم که باید آنها را بخاطر سپرد :
در اینجا به ذکر پنج موضوع می پردازیم که بایستی در مورد شانه ها اطلاع داشته باشیم.
۱- ما می دانیم حرکت دادن مکرر دستها به سمت بالا یا نگهداشتن آن در بالای سرتان یا به سمت بیرون ( شبیه حرکتی که شناگران انجام می دهند ) نیروهای وارده به شانه هایتان را که باعث حرکت بدن شما به سمت جلو می شوند ، می تواند افزایش دهد. این مسئله باعث درد، سفتی و خستگی شانه ها خواهدداشت. آیا شما دائما” به قفسه های بلند دست می برید؟ وقتی شما صندلی خودتان را هل می دهید ،آرنجهای شما به سمت بیرون خم می شوند؟ حتی این موارد نیز می توانند نیروهای وارد بر شانه های شما را افزایش دهند. طبیعی است که ،شما نمی توانید دسترسی ها را متوقف کنید و نمی توانید ویلچرتان را هل ندهید. ولی باید اصلاحاتی را درحرکتهای خود به وجود آورید. مثلا”محدوده های کاری تان را طوری آرایش دهید که کمتر با چیزهای بالای سرتان سر و کار داشته باشید. در مورد روشهایی که نحوه نشستن شما بر روی ویلچر را اصلاح می کند، فکر کنید، بطوری که دستهای شما هنگام هل دادن ویلچر به بدنتان کمی نزدیکتر قرار گیرند. امتحان کنیدکه :درمورد پائین تر آوردن دسته ی صندلی ویلچر و نزدیکتر کردن آن چطور خواهد شد؟ استفاده از تشکچه ای که باعث شود شما بالاتر از سطح چرخ قرار گیرد چگونه خواهد بود؟ در مورد صندلی باریکتر نظرتان چیست؟ ( ولی بخاطر داشته باشید که : زمانی که راه حلهای مذکور را امتحان می کنید؟ از چیزهای دیگری که ممکن است بر روی بدنتان تاثیر گذار باشند، ( مخصوصا” بر روی پوست و وضعیت استقرار بدنتان، هوشیار باشید). آیا شما یک صندلی برقی را امتحان کرده اید؟ استفاده از صندلی برقی به عنوان یک راه حل موثر، به میزان شدت درد بستگی خواهدداشت.
۲- ما می دانیم که فشارهای مزمن یا نیروهای واردبر شانه ها ، نیروی خیلی زیادی را به درون مفصل شانه، وارد می آورد. به خصوص این موضوع زمانی مصداق دارد که در هنگام حرکت باویلچردستانتان در سمت خارج بدن قرار گیرد. به کار یک ژیمناستی که درسمت خارج خرک کار می کند یا در حال انجام حرکات روی کف زمین است فکر کنید. حالا به شستشوی رخت ولباسها یا به جابجائی روی یک مبل و یا به سوار شدن دریک وسیله نقلیه بلند فکر کنید. خیلی فرق نمی کند. زیرادرهرحال فشار زیادی برروی شانه ها وارد می شود.شما نمی توانید انجام کارهای خود را متوقف کنید ،ولی می توانیدباتدابیرلازم نیروهایی که به شانه هایتان وارد می شود را کمتر کنید.مثلا”برای نشستن روی ویلچرتان می توانید از یک مبل مناسب یااز نیمکت حمام استفاده کنید که ارتفاع آن به ارتفاع ویلچرتان نزدیکتر باشد. این مسئله باعث می شود که مقدار بلند شدنی که شما جهت جابجائی به آن نیاز دارید واقعا”کاهش پیدا کند. البته استفاده از یک تخته مناسب برای جابجائی نیز می تواند فشارهای واردبر روی شانه های شمارا بطورقابل توجهی کاهش دهد. حداقل در بسیاری از مواقع باید اقداماتی را که باعث به حداقل رساندن تعداد جابجائی ها ی اجباری شمامی شود ،بکاربگیرید.
۳- همچنین باید بدانیم که عدم توازن عضلانی یعنی وقتی عضلات در یک طرف مفاصل قویتر از سمت دیگر باشند، در ایجاد فرسایش شانه ها نقش خواهند داشت. برای نمونه حرکت دادن ویلچر ( چرخاندن چرخ) فقط عضلات سمت جلوئی شانه های شما را تقویت می کند. در واقع در این حالت ، جهت تقویت ماهیچه های عقبی مفاصل شانه عملا” نیروی بسیار ناچیزی اعمال می گردد.دراین رابطه برخی از پزشکان توصیه می کنند به عنوان بخشی از تمرینات ، ویلچرتان را به سمت عقب حرکت دهید. آیا لازم است در این مورد تدبیر دیگری هم بکنید؟ باید در فکر تمریناتی باشید که بر خلاف نیروی مقاومت عمل می کنند ( یعنی پائین آوردن دستهااز بالای سر و عقب نگهداشتن آنها از جلوی شما ) . دستگاههایی که می توانندبه هنگام اجرای حرکات ،نیروهای مقاومت رابرای شما فراهم کنند تقریبا” در بسیاری از مراکز بدنسازی یافت می شوند. چنانچه شما نیاز به کمک بیشتر یا برنامه های دیگری داشته باشیدمی توانید با یک مربی ورزشی مجرب، فیزیوتراپ(pt) یا کاردرمان(ot )مشورت نمائید.
۴- می دانیم که شانه ها از طریق وضعیت استقرار بدن تحت تاثیر قرار می گیرند. ما فقط در باره بدن شما “به هنگام حرکت با ویلچر” صحبت می کنیم. ولی وضعیت بدن شما هنگامی که شمادرحالت نشسته قراردارید، مخصوصا” در موقع فعالیت خیلی حائز اهمیت است. طرز نشستن شما، خم شدن حتی خوابیدن، نیروهای منتقل شده به مفاصل شانه های شما را تغییر می دهد. در یک آینه خودتان را از پهلو نگاه کنید. گوش تان، شانه تان، مفصل ران و محور صندلی شما بایستی در یک خط مستقیم و عمود بر زمین قرار داشته باشند. در غیر این صورت ، بایستی در طول زمان بوسیله متخصصین pt یا ot که در رابطه با بهبود وضعیت بدن و تجهیزات و مناسب سازی اطلاعات دارند، تحت نظر قرار گیرند.
۵- بالاخره اینکه، ما می دانیم که دستگاه اسکلتی عضلانی هر شخص با افزایش سن دچار تغییر و زوال می شود. قوای بدنی با افزایش عمر در هر دهه زندگی کاهش می یابد. تحلیل غضروفهای بدن و بروز آرتروز در افراد نخاعی بیش از حالت طبیعی اتفاق می افتد.اما شما چه کاری باید انجام دهید؟ این را بدانید که هیچکسی از آسیبها در امان نیست و هیچکس هم فنا ناپذیرنمی باشد.بنابراین روشهایی را انتخاب کنید که آسیبها را به حداقل ممکن برساند و تا آنجا که ممکن است عوارض را از جمله تغییرات مربوط به افزایش سن را به تاخیر بیاندازد. اگر شما تا حالا درد داشته اید، از همکاری شخصی که در مورد راه حل مشکل شما اطلاعات داشته باشد می توانید کمک بگیرید.
بخاطر داشته باشید که : یکی از بزرگترین اقدامات در مورد پیشگیری درد شانه ها در آینده، انجام اقدامات سریع و به موقع می باشد. البته تنها درد را از خودتان دور نکنید. بلکه علل ایجاد درد و عوامل تشدید کننده آنرا پیدا کرده و آنرا تغییر دهید.
تقویت شانه
اگر درد شانه مکرر است تقویت ماهیچه ها و وترهای آن احتمالاً مفید خواهد بود . هفت ورزش زیر به این کار کمک خواهد کرد .
۱ – به شکم بر روی تخت یا میز محکمی دراز بکشید و دست ها را از دو طرف آویزان کنید . درکف هر دست یک وزنه نیم کیلویی گرفته و پشت دست را به طرف خود بگیرید . حالا وزنه ها را تا سطح چشم ها بالا بیاورید . این کار را ۸ تا ۱۲ بار تکرار کنید .
۲ – صاف بایستید و در هر دست وزنه ای نیم کیلویی بگیرید . شانه ها را به طرف گوش ها بالا بکشید . سپس شانه ها را به عقب کشیده و به هم نزدیک کنید . شانه ها را آزاد کرده واین کار را ۸ تا ۱۲ بار تکرار کنید .
۳ – به پشت دراز بکشید و دست چپ را بالای سر روی دست راست بگذارید . با دست چپ دست راست را به آرامی به طرف گوش چپ بکشید . با دست راست کمی مقاومت کنید . این کار را ۸ تا ۱۲ بار تکرار کرده و سپس با دست دیگر انجام دهید .
۴ – بر لبه صندلی محکمی نشسته و با دست هایتان صندلی را در دو طرف پاها بگیرید . حالا سعی کنید خود را از روی صندلی بلند کنید . این کار را ۸ تا ۱۲ بار تکرار کنید .
۵ – روی طرف چپ بدن دراز بکشید . آرنج راست را روی طرف راست بدن گذاشته و آنرا ۹۰ درجه خم کنید . وزنه ای نیم کیلویی را در دست راست گرفته و روی شکم بگذارید . حالا آرنج را محکم نگاه دارید و سعی کنید تا آنجا که می توانید وزنه را بلند کنید . دست را رها کرده و ۸ تا ۱۲ بار تکرار کنید . همین ورزش را با دست دیگر هم انجام دهید .
۶ – بایستید و وزنه ای نیم کیلویی در هر دست بگیرید . در حالی که دست ها را به دور خود می چرخانید ، آنها را تا جایی که امکان دارد از دو طرف بلند کنید . دست ها را رها کرده و ۸ تا ۱۲ بار تکرار کنید .
۷ – به شکم روی میز محکمی دراز بکشید ، به طوری که شانه و بازوها روی میز و ساعدها از میز آویزان باشند . در هر دست وزنه ای نیم کیلویی گرفته ودست ها را تا سطح میز بالا بیاورید . این کار را نیز ۸ تا ۱۲ بار تکرار کنید .
نکات زیر را برای پیشگیری از بروز دردهای گردن و شانه رعایت کنید :
* همیشه گردن خود را چه در حالت ایستاده، نشسته، یا راه رفتن، صاف و عمود بر بدن نگهدارید به طوری که هیچ زاویه ای با بدن نسازد .
* هرگز گردن خود را خم نکنید بلکه اگر لازم است صندلی خود را کوتاه تر کنید یا ارتفاع میز خود را بالاتر ببرید تا مجبور به خم کردن گردن خود نباشید. چرا که بسیاری از بیماری های گردنی ناشی از خم بودن گردن به مدت طولانی است. بنابراین حتی الامکان گردن خود را خم نکنید و اگر مجبور به این کارهستید، هر از چند گاهی گردن خود را صاف کنید.
* از نرمش ها و حرکاتی که در آنها مجبور به خم کردن گردن هستید دوری کنید.
* اگر کارتان نشسته است و مجبور به خم کردن گردن خود هستید حتماً با یکی از دستانتان از وزن سرتان و فشار آن بر روی مهره های گردنی بکاهید تا کمتر دچار صدمات گردنی شوید.
* بهتر است از میزهایی استفاده کنید که شبیه میز تحریر مدارس است و پایه های جلویی آن، کمی بلندتر از پایه های عقبی است به این ترتیب کمتر ناچارمی شوید گردنتان را خم کنید.
* موقع مطالعه سعی کنید کتاب یا روزنامه را بالا نگهدارید نه این که گردنتان را خم کنید. مدت های مدیدی اینگونه مطالعه کردن ممکن است به گردن شما آسیب بزند.
* حتی الامکان هنگام خوابیدن از بالش کوتاه استفاده کنید. به طوری که سرتان در امتداد بدن قرار گیرد نه این که خم شود.
در حین رانندگی تا آنجا که می توانید به فرمان نزدیکتر بنشینید تا مجبور نباشید دستهایتان را دراز کنید و به فرمان برسانید چرا که به طور مستقیم و غیر مستقیم باعث ایجاد گردن درد خواهد شد.
*صندلی که روی آن می نشینید و رانندگی می کنید حتماً بایستی دارای تکیه گاهی جهت گردن باشد. چرا که در بسیاری از حوادث رانندگی از قبیل ترمزهای شدید که باعث حرکت شدید رو به جلوی گردن می شود و برخورد شدید اتومبیل دیگری از پشت که باعث حرکت شدید رو به عقب گردن می شود سبب آسیب نخاع در اثر شکستن و جابجایی مهره ها می گردد.
تمرینات و حرکات مفید برای پیشگیری و درمان دردهای گردن و شانه :
* گردن را ضمن سفت کردن عضلات آن به سمت عقب، چپ و راست حرکت دهید.
* از حرکات چرخشی گردن و سر خودداری کنید.
* شانه ها و عضلات اطراف را تقویت نمایید، چرا که با افزایش قدرت و تحمل این عضلات، فشار کمتری روی مهره و دیسک های بین مهره ای وارد می شود.
الف) شانه هایتان را بالا ببرید و به گوشهایتان نزدیک کنید. ۵ ثانیه نگه دارید، سپس آزاد نمایید. این حرکت را روزی سه مرتبه هر مرتبه ۳۰ بار تکرار نمایید.
ب) شانه هایتان را به سمت عقب حرکت دهید به طوری که کتف هایتان از پشت به یکدیگر نزدیک شوند این حرکت را روزی سه مرتبه هر مرتبه ۳۰ بار تکرار نمایید .
* روی یک تخت دراز بکشید و گردن تان را از پایین به بالا حرکت دهید. این حرکت را روزی یک بار و هر بار ۴۰ مرتبه انجام دهید.
* همیشه حالتی نظامی وار داشته باشید سر صاف و مستقیم ، نگاه به جلو، شانه ها عقب و بالا، و سینه بیرون، شکم داخل، چه در حالت ایستاده و یا راه رفتن یا نشستن .
این پیشنهادات به شما کمک می‌کند که درد شانه‌تان را تسکین دهید:
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، به محض شروع درد، روی شانه‌تان برای ۱۵ دقیقه کیسه یخ بگذارید، بعد یخ برای ۱۵ دقیقه بردارید. این درمان متناوب با یخ را برای چند ساعت ادامه دهید.
اطمینان حاصل کنید که با پوشاندن یخ در یک پارچه از پوست‌تان محافظت می‌کنید.
پس از سه روز گذاشتن یخ، به شانه‌تان برای دو روز دیگر استراحت بدهید.
اگر لازم بود با یک متخصص فیزیوتراپی در مورد کمک به بازگرداندن بی‌‌خطر فعالیت‌تان به حالت طبیعی مشورت کنید.
از مسکن‌هایی مانند استامینوفن یا ایبوپروفن برای کمک به کنترل درد و کاهش التهاب استفاده کنید.
یکی از شایعترین علل درد شانه التهاب وترهای اطراف مفصل آن است . التهاب وتر بیشتر در اثر کار زیاد آن روی می دهد . وقتی کاری مثل اره کشیدن یا ورزش گلف می کنید ، وترهای شانه بر روی استخوان ساییده شده و به تحریک و درد آن منجر می گردد .
التهاب کیسه زلالی مفصل هم ،‌ که به اندازه التهاب وترها ایجاد درد شانه می کند ، در اثر کار زیاد روی میدهد . اما شروع آن به صورت گسترده تری است . کیسه زلالی کیسه نرمی در مفصل برای کاهش اصطکاک آن است ، که تورم آن ایجاد درد می کند .
اگر به هنگام بالا بردن دست احساس درد در شانه می کنید ، ممکن است علت آن رسوب کلسیم در آنجا باشد . این رسوب در زیر وتری در مفصل تیغه شانه با استخوان چنبر تشکیل می شود .
گاهی درد شانه در اثر یک حادثه روی می دهد . افتادن ممکن است است باعث در رفتن شانه شود ، که بازو را از مفصل خود با استخوان کتف خارج می کند . با شکستگی استخوان بازو گاهی وتر حرکت دهنده بازو را پاره می کند . اگر این پارگی با عمل جراحی ترمیم نشود ، ممکن است باعث گرفتاری شانه برای تمام عمر گردد .

درمان درد شانه
هر درد شانه در اثر حادثه باید فوراً توسط پزشک درمان شود . پزشک بعضی در رفتگی ها را به آسانی جا می اندازد . موارد شدید تر آن باید با جراحی درمان شود .
اگر درد شانه در اثر کار زیاد باشد ، نکات زیر به رفع آن کمک می کند .
شانه را استراحت بدهید . اگر شانه شما بعد از انجام کاری تکراری دچار درد می شود ، سعی کنید طرز انجام کار را عوض کنید یا در فاصله کار به شانه استراحتی بدهید . ورزش را به طور کامل ترک نکنید مثلاً اگر گلف بازی می کنید ، چند روز به جای آن دوچرخه سواری کنید .
آن را خنک کنید . با اولین آزردگی شانه کیسه ای یخ را چند بار در روز ، و هر بار کمتر از ۲۰ دقیقه ، روی آن بگذارید . یخ ناحیه آزرده را بی حس کرده و تورم والتهاب آن را کاهش می دهد .
آن را گرم کنید . بعد از سه روز یخ گذاشتن و کم شدن درد ، چند بار در روز ، هر بار بین ۲۰ تا ۳۰ دقیقه ، گرمای مرطوب به آن بدهید . گرما جریان خون را در ناحیه آسیب دیده بیشتر می کند . حتی ریزش آب گرم در هنگام دوش گرفتن مؤثر است .
دارو بخورید . خوردن داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی مشکل را درمان نمی کند ،‌ ولی درد را موقتاً تسکین می دهد .
نزد پزشک بروید . اگر بعد از چند روز درد شانه از بین نرود ، یا مرتباً به آن آسیب وارد می آید ، نزد پزشک بروید تا او درمان فراصوتی ، استروئیدی ، یا جراحی را توصیه کند . یک تزریق داروی استروئید با بیحسی موضعی در مفصل می تواند تا یک سال درد را آرام کند . مدت تسکین درد بستگی به فعالیت شانه دارد . به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، اگر به کار خود برگردید و دوباره شانه را زیاد به کار بگیرید ، درد ظرف چند هفته بازمی گردد .
در برخی افراد ، عمل جراحی تراشیدن تکه ای استخوان که بر وتر فشار می آورد لازم می شود بعضی دیگر نیاز به ترمیم وتر گرداننده بازو دارند .

درد شانه هم ممکن است منشا ارثی داشته باشد.
هر چند آسیب به ماهیچه ها ، رباط ها و مفصل شانه ، مهم ترین عوامل درد شانه در اغلب افراد است ، اما شواهد علمی نشان می دهد ، ساختار ژنی افراد در بروز این عارضه تاثیر بسزایی دارد.
بر اساس بررسی ها ، آسیب بافت های پیرامون مفصل شانه و درد ناشی از آن در افرادی که سابقه این بیماری را در والدین یا خویشاوندان خود دارند ، به مراتب بیش از دیگران است.
بر اساس این شواهد ، افرادی که در خانواده خود بیمار مبتلا به آسیب های شانه دارند ، باید بیش از دیگران مراقب آسیب دیدگی خود باشند .منبع :پزشکان بدون مرز