آلودگی هوا، گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی به همراه ماهیگیری بیش از حد، بسیاری از موجودات زنده اقیانوس‌ها را در معرض نابودی و انقراض قرار داده است.موجودات دریایی اقیانوس‌ها همانند دایناسورهایی که میلیون‌ها سال می‌زیسته‌اند، در معرض خطر نابودی و انقراض قرار دارند.

بر اساس گزارش ارث تایم(Earth Time)، نتایج تحقیق دانشمندان از سراسر جهان نشان می‌دهد آلودگی هوا، گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی به همراه ماهیگیری بیش از حد عامل تباهی روز افزون موجودات دریایی در اقیانوس‌ها هستند. از این‌رو گفته می‌شود انسان هم در نابودی موجودات زنده اقیانوس‌های اطراف خود نقش دارد.

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد اقیانوس‌ها شاهد نابودی دسته جمعی موجودات زنده خود، شبیه نابودی دسته جمعی دایناسورها در میلیون ها سال قبل، خواهند بود.

کاهش میزان اکسیژن، اسیدی شدن آب و گرمایش زمین سه عامل انقراض و نابودی دسته جمعی موجودات هستند که هم اکنون از عوامل نابودی موجودات آبزی نیز شمرده می‌شوند.