دانشمندان برای اولین بار موفق شدند دمای بدن دایناسورها را اندازه گیری کنند و بر اساس آن اعلام کنند که این هیولاهای منقرض شده موجوداتی خونگرم بوده اند. به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان موفق شده اند برای اولین بار با اندازه گیری درجه حرارت بدن هیولاهای منقرض شده ای که پیش از این موجوداتی خونسرد تصور می شدند دریابند که حرارت بدن آنها با حرارت جاندارانی مدرن از خانواده دایناسورها از قبیل پرنده ها و پستانداران برابر است.
این یافته جدید بر اساس مطالعاتی به دست آمده که بر روی دندان دایناسورها انجام گرفته است و نتایج این مطالعه مدرکی جدید برای اثبات خونگرم بودن دایناسورها و قابلیت تعدیل دمای بدن توسط این جانداران است. این در حالی است که مارمولکها، مارها و کروکودیلهای خونسرد از چنین توانایی برخوردار نیستند و حرارت بدن آنها بر اساس شرایط محیطی تغییر می کند از این رو خزندگان مدرن با سرد شدن هوا فعالیت خود را محدود کرده و با گرم شدن آن فعالتر می شوند.
با این همه یافته جدید نمی تواند بحثهای موجود در رابطه با متابولیسم دایناسورها را خاتمه بخشد. دانشمندان بر این باور بودند جاندارانی به عظمت دایناسورهای "سوروپاد" به واسطه ویژگی عایق بودن بدنها بزرگشان، می توانسته اند گرما را در بدن خود نگه دارند.
در واقع دایناسورها باید حرارتی بیشتر از آنچه مطالعه بر روی دندان دایناسورها آشکار کرده، داشته باشند از این رو این احتمال وجود دارد دایناسورها سیستم خنک کننده ناشناخته ای داشته اند که می توانسته شدت سوخت و ساز بدن آنها را کاهش داده و یا حرارت مازاد بدن را به واسطه کیسه هایی در بدن آنها به اطراف منتشر کند.
محققان موسسه تکنولوژی کالیفرنیا با بررسی 11 دندان از دایناسورهایی مانند "براچیوسائوروس"، " کاماراسائوروس" و دو دایناسور بزرگ "سوروپاد" که در حدود 150 میلیون سال پیش زندگی می کرده اند به این نتایج دست پیدا کرده اند.
مواد معدنی تشکیل شده در مینای دندان تحت تاثیر مستقیم حرارت بدن قرار دارد. از این رو با اندازه گیری میزان ایزوتوپهای اکسیژن و کربن مینای دندان دانشمندان توانستند حرارت بدن دایناسورها را با خطای یک یا دو درجه تخمین بزنند. محققان دریافتند دمای بدن "براچیوسائوروس" ها درجه حرارتی در حدود 38.2 درجه سلسیوس و " کاماراسائوروس" ها درجه حرارتی در حدود 35.7 سلسیوس داشته اند.
بر اساس گزارش رویترز، اکنون محققان در نظر دارند درجه حرارت بدن دایناسورهای کوچکتری که از قابلیت حفظ دمای کمتری برخوردار بوده اند را تخمین بزنند در صورتی که درجه حرارت بدن آنها نیز بالا باشد می توان به یقین اعلام کرد که دایناسورها موجوداتی خونگرم بوده اند.