رفتارهای مربوط به تغذیه

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


رفتارهای تغذیه ای شامل نحوۀ انتخاب و جستجو برای بدست آوردن غذا، خوردن، آشامیدن، عادتهای غذایی و ذخیرۀ غذا است. رفتارهای تغذیه ای با ساختار تشریحی بدن حیوان همامنگ هستند.مثلا نشخوار کنندگان غذای خود را خیلی کم می جوند و بلع می کنند. بعد از اتمام غذا خوردن، بدن این امکان را به آنها می دهد تا غذای نیمه جویده شده را به دهان برگردانده و با نشخوار کردن، روند تغذیه از مواد خشبی و کم ارزش را ممکن کنند. اسب و خوک غذای خود را بهتر از نشخوار کنندگان می جوند. اسبها علوفه را با کمک لبهای خود می گیرند و گوسفند از دندانها و گاو از زبان خود استفاده می کنند. نحوۀ پوزه زدت به غذا و اندازۀ دهان کمک می کند تا علفخواران مختلف بتوانند به صورتهای گوناگون غذای مورد علاقۀ خود را انتخاب کنند. فرم پوزۀ گوسفند کمک می کند تا بتواند انتخابی تر از همه عمل کند و کمتر از سایر علفخواران دچار مسمومیت شود.
گوشتخواران دارای دندانهای نیش بزرگی هستند که به آنها امکان دریدن طعمه را می دهد. فیزیک بدنی گوشتخواران به آنها کمک میکند تا شکارچی باشند
در حالی که بدن علفخواران ابدا" برای چنین رفتاری ساخته نشده است.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


عوامل زیر در شکل گیری رفتارهای مربوط به تغذیه موثر می باشند:

_ نیازهای متابولیک (شیردهی، آبستنی)

_راههای بدست آوردن غذا: جستجو، شکار، تغذیه توسط انسان.

_ زمان مصرف غذا: برخی از حیوانات در روز و برخی دیگر در شب غذا می خورند.
_ تاثیر حرارت محیط و فصل: مانند مصرف زیاد مایعات در فصلهای گرم.
_ کیفیت غذای مصرفی: (نشخوار کنندگان به حجم بالایی از غذا نیازمند هستند).

_ عادتهای غذایی: از سنین پایین و بسته به آنچه که به عنوان غذا مصرف می شود عادتهای غذایی در حیوانات بوجود می آید.

_ رقابت در بدست آوردن غذا بین حیوان غالب و مغلوب: رقابت باعث بالا رفتن مصرف غذا می شود و حیوانات مغلوب سخت تر از حیوانات غالب به غذا دسترسی پیدا می کنند.
_ میزان فعالیت بدنی: بعضی از حیوانات دارای فعالیت بالای بدنی می باشند و برخی دیگر تحرک کمتری دارند. گروهی روزها فعالیت بیشتری دارند و گروهی دیگر شبگرد هستند.

_ نیازهای خاص بدنی: مانند کوپروفاژی

در خرگوشها که برای بدست آوردن ویتامین های موجود در مدفوع و یا به قصد متعادل کردن فلور میکروبی روده ها مصرف می شود.
_ عملکردهای خاص در سیستم های عصبی و هرمونی: تاثیر هیپوتالاموس در گرسنگی و تشنگی، نقش پانکراس در هضم مواد قندی، عمل کبد در ذخیره و آزادسازی مواد مورد نیاز بدن، در حیوانات متفاوت می باشد.

ادامه دارد...