او از اجسامی که در خیابان ها قرار دارد بهره گرفته و نقاشی خود را با آنها ترکیب می‌کند. در اینجا هم از دو گیاه استفاده کرده و در دستان.....


Resigzed Image Click this bar to view the full image.

هنرمند گرافیتی استرالیایی با نام مستعار BUFFdiss با نوعی چسب مخصوص کار می‌کند. او در مکان‌های عمومی آثار هنری بزرگی را به نمایش می‌گذارد.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

 

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

 

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

 

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

 

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

هنرمندی به نام Sandrine Estrade Boulet آثار هنری اش را در خیابان ارائه می کند. او از اجسامی که در خیابان‌ها قرار دارد بهره گرفته و نقاشی خود را با آنها ترکیب می‌کند. در اینجا هم از دو گیاه استفاده کرده و در دستان این تشویق کننده قرار داده است.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

 

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

 

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

 

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

این هنر خیابانی فوق العاده در دهکده شرقی در NYC قرار گرفته است

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

 

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

دختر سرسره سوارتهیه و ترجمه: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ