ما اعتقاد داریم که مردم باید قبل از تصمیم گیری ، از مسئولیت ها و مراقبت های لازم چینچیلا مطلع باشند . اینجا دلایلی برای نگه نداشتن چینچیلا به عنوان حیوان خانگی امده است .

چینچیلا ها موجودات شبزی هستند ، یعنی ممکن است زمانی که شما بیدار هستید بیدار نباشند و ممکن است زمانی که شما در تلاش برای خوابیدن هستید سرو صدا کنند .چینچیلاها نیاز به توجه دارند ، اما علاقه ای به در دست گرفتن ندارند . این رفتار انها را برای کودکان نامناسب می کند .چینچیلاها نیاز دارند که قفسشان مرتبا تمیز شود ، هم برای سلامتشان هم برای جلوگیری از بوی انچینچیلاها هرچیزی را می جوند ، مانند قرنیز ها ، درها ، سیم ها . اگر اگر شما نمیتوانید اتاقتان را ضد چینچیلا کنید مجبور می شوید مراقبت های بیشتری کنید .چینچیلاها حدود 20 سال می توانند زندگی می کنند ، این یعنی نیازمند تعهد طولانی مدت است.شما نیمیتوانید چینچیلایتان را برای چند روز که در سفر هستید بی مراقب بگذاریدچینچیلاها خوش سفر نیستند . طبیعت انها ترسو است که سفر باعث استرس انها می شود .چینچیلاها ممکن است در شرایطی که برای شما قابل تحمل است گرما زده شوند و بمیرند .

مترجم : غزاله .م
منبع : infolific.com