اگر شما از یک دارنده چینچیلا بپرسید که ایا چینچیلا حیوان خوبی است ، شما لیستی از تمام مراقبت های لازم انها را می شنوید . با وجود تمام مراقبت هایی که لازم دارد و بعد از شنیدن تمام انها شما از صاحب چینچیلا خواهید شنید که می گوید "بله چینچیلا موجود عالیی است " مسلما نظر ما نیز همین است .

صاحبان حیوان خانگی مسئولیت پذی و حساس ، می خواهند مطمئن شوند که ایا شما واقعا برای نگهداری صحیح از این چینچیلا امادگی دارید یا خیر . نه به خاطر اینکه ما نمیخواهیم شما یکی داشته باشید بلکه به خاطر اینکه ما به انها بسیار اهمیت می دهیم و می خواهیم همه چینچیلاها در محیط مناسبی زندگی کنند .

اول از همه ، انها بسیار با نمک هستند ، ترکیبی از خرگوش ( بدن ) ، موش ( گوش ها ) و سنجاب (دم) هستند .
خز انها نرم ترین چیزی است که شما تا به حال لمس کرده اید .


زمانی به انها اجازه خروج از قفس را می دهید، انها شروع به دویدن و جست و خیز و بالا و پایین رفتن از دیوار ها می کنند ، تماشای انها بسیار سرگرم کننده و جالب است .

زمانی که چینچیلایتان به شما اعتماد کرد ، از اینکه روی شما بدوند و روی زانوهای شما ،بازوها و حتی پیراهن شما غلت بزنند لذت می برند .

نیازی نیست که انها را مانند سگ از خانه بیرون ببرید .

انها مانند سگ و گربه نیازی به محیط بزرگ برای زندگی ندارند .

زمانی که شما خانه را ترک می کنید انها پارس نمیکنند ، یا صبح زود جیرجیر نمیکنند در اتاق خواب شما را در شب چنگ نمیزنند .

انها بو نمیدهند ( البته اگر قفس را تمیز نکنید ممکن است بو بگیرد )

چینچیلاها عموما موجودات سلامتی هستند و نیازی به ویزیت دامپزشک ندارند .

مترجم : غزاله .م
منبع : infolific.com