دیده بان حقوق حیوانات
: مدیر دفتر زیست بوم های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با دادن تورهای صیادی خاص به صیادان دریای خزر فک های این دریا از ضربات چوب صیادان نجات می یابند.
امید صدیقی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: وقتی صیادان اقدام به جمع آوری تورهای خود از دریا می کنند فک ها در جستجوی غذا و به طمع ماهی های اسیرشده به دنبال تور صیادان حرکت می کنند یا در تورها گیر می افتند که در این زمان صیادان از ترس کم شدن ماهی های خود با چوب به سر فک ها می زنند.
وی ادامه داد: چون جمجمه این حیوانات نرم و ظریف است بر اثر ضربه دچار آسیب های شدید مغزی می شوند و در نهایت از بین می روند از این رو معاونت دریایی محیط زیست در نظر دارد با هدف حفظ این گونه در خطر انقراض ، تورهای مخصوصی را در اختیار صیادان قرار دهد تا این حیوانات از ضربات چوب در امان باشند.
صدیقی اظهار داشت: طراحی این تورها به گونه ای است که هیچ آسیبی به حیوان وارد نمی آورد و در صورتی که فک به دنبال قایق صیادان به راه افتاد ، صیادان فک ها را در آن تورها قرار می دهند و بعد از پایان کار خودیا آنها را از تور خارج می کنند یا اینکه به محیط زیست اطلاع می دهند تا گروهی برای رها سازی این حیوانات عازم محل شوند.
وی افزود: یکی از دلایلی که این حیوانات دنبال تورهای صیادان راه می افتند کم شدن منبع غذایی آنها یعنی کیلکاست که دلیل این کاهش منابع وجود شانه دار مهاجم دریای خزر است.
مدیر دفتر زیست بوم های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: فک های دریای خزر جزو موجودات در خطر انقراض است و در سال های اخیر تعداد قابل توجهی از جمعیت آنها کاهش یافته است و بنابراین نجات این گونه در خطر انقراض در دستور کار سازمان محیط زیست قرار دارد.