:به نقل از سبزپرس، در هفته گذشته ماموران گشت سیار اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهرود پس مشاهده حضور شکارچی متخلف در محدوده «کوه شاهوار»‏، منطقه مورد نظر را محاصره و در یک عملیات تعقیب و گریز چند ساعته، موفق به دستگیری شکارچی متخلف شدند.

ماموران گارد حفاظت محیط زیست سمنان از او لاشه یک قوچ وحشی و یک گرگ به همراه یک قبضه سلاح قاچاق کشف و ضبط کردند و شکارچی متخلف به مراجع قانونی تحویل شد.
جریمه شکار غیر مجاز هر قوچ وحشی ۶۴۰ هزار تومان و هر گرگ ۸۰ هزار تومان است که شکارچی متخلف باید آن را به خزانه دولت واریز کند.