Resigzed Image Click this bar to view the full image.
عکس برگزیده نشنال جئوگرافیک در ۲۴ اکتبر ۲۰۱۱ ، اسب – کالیفرنیا
در مردمک چشمان اسب، می توان ترکیب رنگ های آسمان را دید. اولین اسب ها، پنج میلیون سال پیش در شمال آمریکا به وجود آمدند که اوایل توسط بومیان هرنان کورتس در ۱۵۱۹ شکار می شدند و مصرف خوراکی داشتند.