دیده بان حقوق حیوانات: تورج همتی مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت همزمان با فصل بازگیری و در اولین روز از آغاز فصل مامورین یگان حفاظت شهرستان آبادان با کمک مامورین نیروی انتظامی این شهرستان یک متخلف شکار و صید را که تعداد دو بهله پرنده شکاری از نوع شاهین در منزل نگهداری می نمود ، پس از کشف و ضبط گونه های شکاری و تنظیم صورتمجلس متخلف را به مراجع قضائی جهت سیر مراحل قانونی معرفی نمودند.
مهندس همتی گفت هر ساله با شروع فصل مهاجرت پرندگان شکاری به استان متخلفین و سودجویان با استفاده از روشهای مختلف پرندگان شکاری را صید نموده و امسال با توجه به آمادگی کامل مامورین یگان حفاظت استان جهت مقابله شدید با این متخلفین، برنامه ها و تدابیر گسترده ای در سطح استان تدارک دیده شده تا این فصل با کمترین آسیب به پرندگان مهاجر سپری گردد.
مهندس همتی افزود بر اساس مصوبه شماره ۲۶۰ شورایعالی حفاظت محیط زیست میزان ضرر و زیان شکار پرندگان شکاری از نوع شاهین و بالابان مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین گردیده و متخلفین علاوه بر احکام قضائی صادره از طرف قضات محترم دادگستری ملزم به پرداخت جرائم متعلقه خواهند بود.