به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران آزمایشگاه و بانک ژن سازمان حفاظت محیط زیست و منطقه جنوب امروز با حضور معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست،استاندار هرمزگان و دیگر مقامات استانی افتتاح شد.

انجام مکاتبات به منظور هماهنگی با استان های منطقه خلیج فارس، آموزش کارشناسان، محیط بانان و جوامع محلی، جمع آوری نمونه بیولوژیک از گونه های جانوری در معرض خطر و تهدید ،جمع آوری نمونه گونه های گیاهی در معرض خطر و تهدید از جمله اقدامات بانک ژن منطقه خلیج فارس و دریای عمان است.

همچنین تعامل با دانشگاه ها، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور،استخراج دی ان ای و مولکولهای حیاتی از نمونه ها و بافتهای جمع آوری شده،ایجاد مرکزی برای حفظ و نگهداری مولکولهای حیاتی در بانک ژن ، فراهم نمودن امکان دسترسی آسان محققین به نمونه های بیولوژیک جهت کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی،فراهم سازی امکان تکثیر گونه های کمیاب و نادر اهداف و توانمندی های بانک ژن منطقه خلیج فارس و دریای عمان از جمله اهداف و توانمندی های بانک ژن منطقه خلیج فارس و دریای عمان است.

ساخت وتجهیز بانک ژن منطقه جنوب به مساحت 500متر مربع از مصوبات دور دوم و سوم ریاست جمهوری با اعتباری بالغ بر 45 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی از سال 87آغاز شد و در سال 1390 به بهره برداری رسید.