به گزارش سبزپرس، با تلاش محيط بانان استان قم دو روباه از درون استخر ذخيره آب در روستاي «وسف» قم از مرگ نجات پيدا كردند.بر اساس اين گزارشي كه اداره كل محيط زيست استان قم منتشر كرده است، يكي از اهالي روستاي «وسف» ماموران يگان حفاظت و محيط بانان اداره كل حفاظت محيط زيست استان قم با استفاده از وسايل و تجهيزات لازم براي نجات جان اين روباه ها به محل وقوع حادثه رفته و كار عمليات نجات را آغاز كردند. در اين عمليات كه حدودا سه ساعت به طول انجاميد، ماموران موفق به خروج دو روباه از استخر ذخيره آب كه داراي عمقي نزديك به پازده متر بوده، شدند و پس از مراقبت هاي ويژه و حصول اطمينان از وضعيت سلامتي، دو روباه نجات يافته را در طبيعت رها سازي كردند.