دیرینه شناسان آمریکایی اعلام کردند که سنجاب عجیب کارتون عصریخبندان که همیشه به دنبال یک بلوط می گردد در ۱۰۰ میلیون سال قبل واقعاً وجود داشته است.

“اسکرات” یکی از شخصیتهای نمادین سری کارتونهای “عصریخبندان” است. سنجاب عجیب ماقبل تاریخ که همیشه در جستجوی یک میوه بلوط است. اکنون دانشمندان دانشگاه لویئزوویل با کشف بقایای فسیلی یک سنجاب ماقبل تاریخ با دندانهای شمشیری که بیش از ۱۰۰ میلیون سال قبل (اواخر کرتاسه) در آمریکای جنوبی می زیسته نشان دادند که “اسکرات” واقعاً وجود داشته است.

پوزه دراز، چشمهای درشت گرد و دندانهای بلند شمشیری از ویژگیهای بارز فسیل این حیوان بوده است. این دیرینه شناسان بقایای فسیلی دو جمجمه این سنجاب را که Cronopio dentiacutus نام دارد در سال ۲۰۰۶ در شمال پاتاگونیا در آمریکای جنوبی کشف کردند.

این سنجاب در حدود ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر طول داشته و از خانواده گروهی از پستانداران اولیه بوده است که خویشاوندی بسیار دوری با کیسه داران و جفت داران امروزی داشته اند.Resigzed Image Click this bar to view the full image.

براساس گزارش کریستین ساینس مانیتور، در تفاوت با “اسکرات” محبوب کارتون عصر یخبندان، Cronopio dentiacutus میوه بلوط نمی خورده بلکه از حشرات و نوزادان کرمی شکل (لاروها) تغذیه می کرده است و در دشتی با پوشش گیاهی غنی و نزدیک به رودخانه ساکن بوده است.

دیرینه شناسان آمریکایی اکنون پس از ۵ سال از کشف این بقایای فسیلی موفق شدند با دقت بالایی ریخت شناسی جمجمه این گروه از پستانداران را بازسازی کنند.
این محققان در این خصوص توضیح دادند: “این بقایای جمجمه به ما اجازه داد که ویژگیهای زیست شناختی این حیوان را بشناسیم. این اولین تحقیقاتی است که در مورد این گونه که در کرتاسه متاخر می زیسته انجام داده ایم. کرتاسه متاخر در آمریکای جنوبی تاکنون برای ما مثل یک صفحه سفید بود که باید مطالب بسیاری بر روی آن می نوشتیم. اکنون ما یک پستاندار داریم که به مثابه نقطه آغاز برای مطالعات ما را بر روی تاریخ تکامل تمام است.

مجله تفریحی سرگرمی ستاره