آیا از آن دسته افرادی هستید که از دست خط خود خجالت می کشید؟ به نظرتان دست خط بدی دارید؟ پس ما به شما توصیه می کنیم برای داشتن دست خطی زیباتر چکار کنید: 


- با فکر کردن به کاری که می خواهید انجام دهید شروع می کنیم: آیا افراد دیگر می توانند دست خط شما را بخوانند؟ اگر دست خط بدی داشته باشید برای مردم خیلی سخت است که بین حروف تفاوت قائل شوند و ممکن است آنها را با هم اشتباه بگیرند. آیا بهآناندازه که لازم است قادرید سریع بنویسید؟ آیا می خواهید تاثیر خوبی روی فرد مقابل تان که نوشته تان را می خواند داشته باشید؟ دست خط شما شخصیت شما را آشکار میکند.

اولین کار این است که نوع نوشتن خود را تغییر دهید ، کمی آرام باشید. اگر درمورد دست خط و تاثیر آن برروی دیگری نگران باشید ،نمی توانید خوب بنویسید. روی نحوه خودکار بدست گرفتن ونحوه نشستن خود هنگام نوشتن دقت کنید. یک میز و زیر دستی راحت انتخاب کنید ، و خودکار را به گونه ای که در دست تان راحت باشد بگیرید.
به گزارش نیک صالحی ،همچنین دقت کنید وضعیت انگشتان تان در نحوه بکار گیری از خودکار کاملا راحت باشد . معمولا خودکار را بین انگشت شست و اشاره به گونه ای م یگیرند که خودکار به هیچکدام از آنها فشاری نیاورده و کاملا در دستان شما راحت باشد. سپس به آرامی و با اطمینان خاطر شروع به نوشتن کنید ؛ باز هم توصیه می کنم نگران نباشید با آرامش خاطر و بدون هیچ سرعتی بنویسید.

تهیه و ترجمه: گروه سرگرمی نیک صالحی / زینب اسحاقیان