پد و بانداژ مخصوص اسب چیست؟
نوعی از بانداژ است که از قسمت زیر زانوی اسب پیچیده می شود تا انتهای مفصل مچ دست یا پای اسب .
این بانداژ نقش حمایتی برای حفاظت ساق های ظریف اسب در برابر بریدگی های جزیی و کبودی و جراحت های سطحی در برابر عفونت و آلودگی ها ،ایفا می کند.

پد اسب


کاربرد های Standing bandage
استفاده در زمان استراحت اسب :بعد از یک روز کاری سخت و یا اگر اسب به مدت زیادی در باکس و آخور خود مانده باشد، ممکن است قسمت پایین ساق پای اسب به علت جمع شدن آب میان بافتی متورم گردد و دردناک شود. بستن این باند ،از بروز چنین مشکلی جلوگیری میکند.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


در حمل و نقل اسب: در حمل و انتقال اسب برای جلوگیری از صدمات ناشی از لگد زدن اسب در ماشین اسبکش و همینطور هنگام سوار و پیاده شدن اسب از ماشین.
   
Resigzed Image Click this bar to view the full image.پانسمان زخم ساق دست و پا: این نوع از بانداژ همچنین برای پانسمان زخم و همچنین پس از مالیدن پماد بر روی زخم مورد استفاده قرار میگیرد. هر چند که این کار ممکن است روند بهبود زخم را آهسته تر کند.توجه داشته باشید که ابتدا محل زخم شسته و ضدعفونی گردد و سپس به پیچیدن باند مبادرت کنید. 


بستن محل زخم 


بستن پد اسب در نهایت بستن بانداژ
اگر اسبی دچار زخمی در یکی از ساق های خود شودبه دلیل استرس و درد ناشی از زخم ممکن است سنگینی وزن بدن خود را بر روی دست و پای سالم خود بیندازد. و در نتیجه دست و پای سالم اسب نیز ممکن است دچار تورم و درد شود. برای جلوگیری از این مشکل ممکن است هر دو دو ساق جلو و یا هر سه ساق سالم اسب را نیز بانداژ ببندیم .horsetalk
ترجمه : بهنوش انصاری