اصول و کلیات


- جوجه تیغی هایی که معمولا به عنوان حیوانات خانگی در آمریکای شمالی نگهداری میشوند و به تازگی به نقاط مختلف جهان نیز صادر شده اند یک نژاد ترکیب شده (میکس) هستند که ظاهرا اصالتی مربوط به قاره آفریقا دارند. اصطلاح «جوجه تیغی کوتوله آفریقایی» یک نام ساختگی است که بیشتر به وسیله تکثیر کنندگان اختراع شده است تا اینکه سندیت علمی داشته باشد.


- این حیوانات، حشره خوار هستند یعنی بخش اصلی رژیم غذایی جوجه تیغی ها را حشرات تشکیل میدهند


- پشت این حیوانات از چندین ردیف تیغ های تیز و شکم آنها از موهای نسبتا نرمی پوشیده شده است. زمانی که این حیوانات احساس خطر کنند خود را به شکل یک توپ گرد تیغ دار در می آورند که فقط قسمت تیغ دار بدن آنها رو به بیرون است. در زمانی که جوجه تیغی احساس راحتی کند تیغ های بدن را به حالت خوابیده در می آورد.


- به لطف تکثیر بسیار زیاد در اسارت، هم اکنون این حیوانات در رنگ های بسیار زیادی برای خرید و فروش، در دسترس هستند.- آنها اندازه کوچکی دارند و معمولا بین ۱۵ تا ۲۵ سانتی متر رشد میکنند.


- طول عمری که برای این حیوانات تخمین زده میشود گستردگی زیادی دارد و بین ۳ الی ۸ سال متغیر است. البته این حیوانات به طور عمومی بین ۴ الی ۶ سال عمر میکنند.

ادامه دارد ...مترجم : محمد مسعود کشوری

منبع : about.com