Resigzed Image Click this bar to view the full image.
 

رقص نرم یخ خشک / عکس  

دانش های بنیادی - جیمز هیوز که به‌تازگی از دانشگاه کینگستون انگلستان فارغ‌التحصیل شده، نمایشگاه عکسی در موزه علوم لندن برپا کرده که رفتار عجیب دی‌اکسیدکربن جامد را وقتی در سطح آب شناور شود، به تصویر کشیده است.


به گزارش نیوساینتیست، دی‌اکسیدکربن جامد، یخ خشک نیز نامیده می‌شود و برخلاف رفتار معمول تغییر حالت مواد که ذوب شدن از جامد به مایع و سپس تبخیر شدن از مایع به گاز است، مستقیما از جامد به گاز تبدیل می‌شود. این فرآیند تصعید نام دارد و مشابه آن در نفتالین یا خشک‌شدن لباس‌های یخ‌زده در روزهای زمستانی دیده می‌شود. 
هیوز برای سوژه تصاویر خود، قطعه‌ای یخ خشک را در سطح آب انداخت. یخ خشک با جذب حرارت از آب باعث خنک‌شدن آن شد، اما در همین زمان تغییر حالت مستقیم جامد به گاز نیز در آن اتفاق افتاد و فوران‌هایی از گاز در اطراف آن شکل گرفت. این فوران‌ها علاه بر پدید آوردن طرح‌های زیبا در سطح آب، باعث دوران و حرکت باقیمانده یخ‌خشک نیز شد و پدیده‌ای جالب را شکل داد. 
Resigzed Image Click this bar to view the full image.

دی‌اکسیدکربن جامد یا یخ خشک نقش مهمی در اجرام منظومه شمسی دارد. سهم بیشتر کلاهک‌های قطبی سیاره مریخ از یخ‌خشک تشکیل شده که با فرارسیدن زمستان، بخشی از دی‌اکسیدکربن جو چگالیده شده و باعث افزایش سطح کلاهک قطبی می‌شود و برعکس، در تابستان، تصعید یخ خشک باعث کاهش سطح کلاهک و افزایش سهم دی‌اکسیدکربن در جو مریخ می‌شود. 
علاوه بر این، تصعید یخ‌خشک باعث فوران‌های سطح هسته دنباله‌دارهاست. پیش‌از این تصور می‌شد این گرم شدن یخ آب و فوران یافتن بخار آب است که باعث آزاد شدن مواد از هسته دنباله‌دار می‌شود، اما سال گذشته، ماموریت اپوکسی ناسا با عبور از نزدیکی دنباله‌دار هارتلی2 توانست نشانه‌های فوران دی‌اکسیدکربن را بیابد.

khabaronline.ir