بیماریهاى كبد و محافظت از آن

كبد حافظ سلامتى بدن است و در عمل گوارش و تنظیم دستگاه گردش خون سهیم مى باشد. داراى سلولهاى ریز هپاتیك مى باشد كه خاصیت ضد سم سازى دارند كبد داراى وظایف مهمى است، از جمله آنكه: ترشح صفرا می كند كه براى هضم غذا مفید است. گلبول مى سازد. با كمك انسولین، قند خون را تنظیم می كند اوره مى سازد. گلیكوژه درست می كند. وظیفه مهم كبد جذب مواد غذایى سه گانه یعنى چربیهاى و قندها و مواد
سفیده اى است كه آنها را تغییر شكل می دهد و براى تعذیه سلولها آماده مى سازد.
پرخورى، مخصوصا مصرف غذاهاى پر چربى، كبد را تنبل و كم كار و بیمار می سازد. شرب الكل و افراط در آن و استعمال مواد مخدر، موجب تورم و بیمارى كبد می شوند، عفونتهاى حاد، امراض جلدى از قبیل سیفلیس ، خطر جدى براى كبد ایجاد می نمایند، مالاریا و سل، در ناراحتى كبد اهمیت بسزائى دارند و آن را بزرگ و فرسوده و كم كار می كنند.
" هپاتیت " بیمارى حاد و تورم مزمن كبد است، در اثر بدى تغذیه و عوامل دیگر فعالیت سلولهاى " هپاتیك " كبد متوقف گردیده و در كبد ایجاد عفونت می نمایند، تورم كیسه و مجراى صفرا نیز مزید بر علت می شود، وقتى كبد كم كار كند بدن دچار سوء هاضمه می شود و آثار آن از قبیل تورم زیر چشم و پلك و زردى چشم ظاهر می گردد.
به تجربه ثابت شده كسانى كه مبتلا به درد كبد هستند اگر گوشت بخورند مرضشان شدت مى یابد و اگر برعكس به خوردن سبزى بپردازند بسرعت حالشان رو به بهبود مى نهد چرا كه گوشت موجب می شود چنین اعضاء بیشتر كار كنند.
مصرف زیاد گوشت، بار كبد را سنگین كرده و موجب اختلال دستگاه بدن خواهد شد. تمام بیماریهاى كبدى مربوط به امراض تغذیه هستند و با آب انگور مخلوط با میوه‌هاى ترش دیگر معالجه شده و شفا مى یابند.
براى اینكه كبد استراحت كند و از اختلالاتى كه دارد شفا یابد، احتیاج به موادى دارد كه سرشار از املاح و ویتامینها باشد.
كبد با غذاهائى مثل: سوسهاى تند، گوشتهاى كنسرو شده، سرخ كردنی ها، تخم مرغ، پنیر، شیرینى و نان، ناراحت می شود.

درمان های گیاهی بیماری های کبد
رژیم انگور نخست به مدت ده روز و سپس به مدت سه یا چهار ماه تمام بیماریهاىكبدى را معالجه می كند و در این مورد باید آب انگور نوشید، آب انگور همچنین پرخونى كبد را رفع مى نماید.
زرد چوبه به درمان بیماریهاى كبد كمك می كند.
دمكرده ریشه خشك ریوند چینى اثر آرام بخش در مورد تخفیف بحرانهاى كبدى دارد. براى تهیه پنج تا ده گرم ریشه خشك ریوند چینى را در یك لیتر آب جوش بریزید و پانزده تا بیست دقیقه دم كنید و بعد یك فنجان از آن را قبل از غذا بنوشید.
جوشانده كاكل ذرت براى اختلالات كبد مؤثر و مفید است هر وقت دچار عوارض كبد و كیسه صفرا شدید سى تا چهل گرم كاكل ذرت را در یك لیتر آب پنج دقیقه بجوشانید و پانزده دقیقه دم كنید. سپس آن را صاف كرده و هر روز، پنج بارو هر بار نیم فنجان از آن را بنوشید.
اكلیل كوهى به كبد كمك می كند. و مرض استسقاء مرض تشمع كبدى (سیروز) ورم و نارسائى كبدى را معالجه می كند.
كبد ما به لیمو احتیاج دارد و ما هر چه بیشتر آب لیمو مصرف كنیم بیشتر عمل كبد را به حال عادى و طبیعى در خواهیم آورد تا به اندازه كافى كیسه صفرا نیز به كار افتاده و صفرا ترشح كند.
آرتیشو چون داراى اینولین مى باشد و غذاى كالرى دارى است براى اشخاصى كه كبد ضعیف و حساسى دارند مفید مى باشد، آرتیشو با هویج، مر همى عالى براى كبد است و اعمال ضد سموم كبد را تقویت می كند. وقتى كبد شما ضعیف می شود و خوب كار نمى كند، یك ساعت قبل از ناهار و شام دوازده روز متوالى یك فنجان جوشانده شیرین آرتیشو را بخورید و براى تهیه آن چهار برگ تازه آرتیشو رادر یك لیتر آب به آهستگى آن قدر بجوشانید تا به هفتاد و پنج سانتى لیتر تقلیل یابد، آرتیشو را براى معالجه گرفتگى و نارسائى كبدى هم به كار مى برند.
پیاز چون ادرار آورى قوى است براى بیمارى تشمع كبدى (سیروز) مصرف آن مفید است.
ریشه‌هاى دو ساله جعفرى كه در حرارت كوره به سرعت خشك شود و چهل گرم آن را در یك لیتر آب بجوشانید، در معالجه كبد خدمات مهمى انجام می دهد.
مصرف كمپوت ریواس را در بیماریهاى كبد تجویز مى كنند. شنگ به كار كبد كمك می كند.كاهو اثر نیكوئى در معالجه كبد دارد.
مصرف كرفس قمرى به بیماران كبدى توصیه می شود. سالاد هر نوع كلم نتایج عالى و مؤثرى در بیماریهاى كبد دارند.
مصرف گوجه فرنگى براى بیماران كبدى مفید است.
جوشانده ریشه علف هفت بند، داروى خوبى براى رفع انسداد كبد است. براى تهیه جوشانده ریشه علف هفت بند باید سى گرم ریشه علف هفت بند را كه خشك یا تازه باشد در كمى آب بجوشانید. بعد آب آن را دور بریزید و ریشه‌هاى علف هفت بند را تكه تكه كرده و دوباره در یك لیتر آبجوش مدت دوازده دقیقه بجوشانید و هشت گرم شیرین بیان را با پوست یك لیمو در آن بیاندازید و بگذارید دم بكشد، بعد آن را بنوشید.
شربت غلیظى كه از نوك مارچوبه را در هاون كوبید و شیره آن را كشید و چند ساعت بعد وقتى ته نشین شد،
آن را صاد كرد، سپس در ظرفى ریخت و آن ظرف را در آبى كه مى جوشد گذاشت. در مقابل صد گرم از این شربت، صد و هشتاد گرم شكر به آن اضافه كرده و به هم بزنید تا به قوام آید. سپس آن را در بطرى در بسته اى ریخته و در آن را محكم بسته و در جاى خشكى حفظ كنید.
دم كرده ریشه بوداده كاسنى به مقدار ٥٠ گرم در یك لیتر آب براى اشخاصى كه كبد تنبلى دارند توصیه شده است. دمكرده برگ كاسنى وحشى به مقدار ٢٥ گرم در یك لیتر آب، در درمان دردهاى كبدى مؤثر است.
هویج از سبزیهاى عالى و ممتاز در درمان عفونتهاى كبدى است، زیرا جریان صفرا را تسریع مى كند و ترشحات كیسه صفرا را افزایش مى دهد. براى معالجه كبد روزى یك وعده از غذاى زیر میل كنید.
مقدار ٧٥٠ گرم هویج را خوب پاك كنید آن را به برشهاى خیلى نازكببرید و آن را در ظرفى كه مقدارى آب نمك دارد بیندازید دو گرم جوش شیرین و ٦٠ گرم كره به آن اضافه كنید و با آتش ملایمى آن را به جوش بیاورید تا آب آن به كلى بخار شود.
هر صبح ناشتا یك لیوان آب هویج خام بخورید. براى بیماریهاى كبد مفید است.
اشخاصى كه كبد تنبلى دارند و كبد آنها به زحمت كار مى كند و اعمال ضد مسمومیت را انجام نمى دهد، اگر قبل از صرف غذاى اصلى خود موقع ناهار و شام ده تا دوازده گوجه یا آلوى سیاه خشك را به ترتیب زیر تهیه و مصرف كنند نتیجه مطلوبى خواهند گرفت، طرز تهیه آن چنین است: شب ده تا دوازده آلوچه خشك را جدا كرده و گوشه اى از آن را با كارد سر تیز شكاف دهید و یك ساعت آن را در آب خیس كنید. بعد آن را در همان آب یك تا سه ساعت بجوشانید و سه بار آب آن را با آب گرم عوض كنید و آن را تا گرم است میل كنید.
براى معالجه قولنج كبد باید بادام تلخ را بكوبید و به شكل ضماد در آورید و روى قسمتهایى كه درد مى كند بگذارید.
اگر صبح ناشتا گریپ فروت میل كنید كبد را پاك مى كند. توت فرنگى بواسطه داشتن مقدار زیادى اسید سالسیلیك در معالجه درد كبد اثر زیادى دارد. اگر جوشانده بوته توت فرنگى به مقدار ٥٠ گرم در یك لیتر آب نوشابه عادى شما شود، درمان مؤثر بیماریهاى كبدى است.
خرما لو مجارى كبد را شستشو مى دهد ولى باید میوه رسیده آن مصرف شود.
بیست تا بیست و پنج گرم پوست ریشه‌هاى زرشك را در نیم لیتر آب سرد ١٠ تا ١٥ دقیقه بگذارید بخیسد. بعد آن را روى آتش بگذارید تا به جوش باید و بعد آن را صاف و با شكر شیرین كنید و بعد از غذا یك فنجان از آن را بنوشید این جوشانده عمل كبد را تقویت و صفرا را به جریان من اندازد.
براى معالجه عفونتهاى كبد، زغال اخته فرنگى میل كنید. یا قاشق سوپخورى روغن مایع زیتون براى اشخاصى كه از درد كبد مى نالند داروى شفابخش ممتازى است و باید آن را صبح ناشتا بخورند. روغن زیتون به كبدهاى تنبل كمك مى كند و كیسه صفرا هم به فعالیت افتاده و از تولید و تكثیر میكروبها در امعاء جلوگیرى مى كند كسانى كه روغن زیتون را صبح ناشتا دوست ندارند مى توانند آن را با آب لیمو مخلوط ساخته میل كنند.
مصرف سیب را براى اشخاص كه مبتلا به امراض كبدى شده اند تجویز مى كنند زیرا سیب اعمال اعضاى بدن را مرتب كرده و كبد را تقویت مى نماید.
سى گرم دم گیلاس را در یك لیتر آب به مدت ١٠ دقیقه بجوشانید و آن را براى انسداد مجارى كبد مصرف كنید. اگر دم گیلاس خشك مصرف مى كنید بهتر است و باید از ١٢ ساعت قبل آن را در آب سرد بخیسانید تا نرم شود.
مصرف ممتد شاه تره براى تصفیه خون و دفع سموم كبد مفید است.
جوشانده گل گونه سفید، به مقدار ٣٠ گرم در یك لیتر آب براى درمان نارسائى كبد مفید است.
خوردن گرد زغال چوب با شیر در درمان بیماریهاى كبدى اثر قاطعى دارد.
احتیاط:
اسفناج چون داراى نمك اسید اوكسالیك است براى اشخاصى كه كبد حساس و ناراحتى دارند ممنوع است.
كلم چون دیر هضم است براى كسانى كه به اختلالات كبدى دچار هستند مناسب نیست.
اشخاصى كه كبد ضعیفى دارند نباید در مصرف زرد آلو افراط كنند.