دیده بان حقوق حیوانات
: باز هم تقابل انسان و حیوان منجر به کشتن یک گرگ شد. اتفاقی که با کمی احتیاط و رعایت مسایل ایمنی به راحتی قابل پیشگیری است.

به گزارش ایرنا یک خانواده که پس از شرکت در مراسم عزاداری محرم در حال بازگشت به منزل بودند، مورد حمله یک قلاده گرگ وحشی [؟] قرار گرفتند.
پدر خانواده برای نجات فرزند خویش با گرگ درگیر شد و با فریاد کمک خواهی همسر وی، عزاداران دیگر به کمک آنان آمده و گرگ را از پا در آوردند.
این گزارش حاکی است یک قلاده گرگ به یکی از ساکنین منطقه ‘دشت مزار’ در شمال دماوند نیز حمله و او را از ناحیه شانه و پا مجروح کرد.
به گفته مسوول آتش نشانی شهرستان دماوند با توجه به تداوم بارش برف سنگین از ماه گذشته در شهرستان و سرمای شدید، در ماه اخیر حمله گرگ به ساکنان مناطق شهری افزایش یافته است.