نام: Animal-Rights-Watch-ARW-Warning12.jpg نمایش: 11 اندازه: 33.6 کیلو بایت

دیده بان حقوق حیوانات: ایرانی به مهمان نوازی شهره است، اما این مهمان نوازی تا جایی تاب می آورد که میهمانش قابل خوردن نباشد! تلخ ترین صحنه های کشتار میهمانان طبیعت ایران زمین، در دامگاه های فریدون کنار مازندران رخ می دهد. مکانی که افرادی طبیعت را تملک کرده و از آن به عنوان کشتارگاه شخصی استفاده می کنند.
به گزارش مهر هر ساله با مهاجرت پرندگان وحشی بازار فروش آنها که در دامگاه های شهرستان فریدونکنار شکار شده اند نیز به طور موقت دایر است و طرفداران خاصی از مردم منطقه شمال و پایتخت دارد.نام: 731795_orig.jpg نمایش: 12 اندازه: 85.4 کیلو بایت


نام: 731796_orig.jpg نمایش: 11 اندازه: 67.0 کیلو بایت


نام: 731794_orig.jpg نمایش: 11 اندازه: 90.2 کیلو بایت


نام: 731793_orig.jpg نمایش: 11 اندازه: 53.1 کیلو بایت


نام: 731796_orig.jpg نمایش: 11 اندازه: 67.0 کیلو بایتنام: 731790_orig.jpg نمایش: 11 اندازه: 46.2 کیلو بایت