دانشمندان با تازگی و با کمک گرفتن از مهندسی ژنتیکی در رشته های ابریشم تغییراتی ایجاد کرده اند که می تواند منجر به تولید نخها و پارچه های مستحکم، ضد گلوله و ضد آتش شود. به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان امیدوارند این کشف جدید بتواند منجر به تولید نخهای مستحکم تر، باندهای ویژه برای قربانیان سوختگی و جلیقه های ضد گلوله شود.
کرمهای ابریشم دست ورزی شده ژنتیکی می توانند رشته های محکمی به وجود آورند که درون آنها پروتئین تار عنکبوت وجود داشته و از این رو از کشسانی و انعطاف پذیری بالاتری برخوردار است، به این شکل چنین نخهایی در طیف گسترده ای از مصارف پزشکی کاربرد خواهند داشت.
ویژگی هایی مانند هم نوع خواری و سلطه طلبی عنکبوتها مانع از پرورش این جانداران برای تولید انبوه ابریشم حاصل از تار عنکبوت است. از این رو محققان دانشگاه ویومینگ تصمیم گرفتند با ایجاد تغییرات ژنتیکی در کرمهای ابریشم آنها را وادار به تولید تارهای ابریشمی با ویژگی های مشابه تارهای عنکبوت کنند.
برای انجام این کار محققان کرمهای ابریشم تراریختی را پرورش دادند که از توالی ژنتیکی عنکبوتها برخوردار هستند. پروتئین تار عنکبوتها از گذشته در باکتری ها، مخمرها، گیاهان، حشرات و سلولهای پستانداران تراریخت تولید شده با این همه تلاشهای پیشین برای ترکیب آنها با تارهای ابریشمی که توسط کرمهای ابریشم تولید شده اند، با شکست مواجه شده است.
اما نتایج پروژه جدید که توسط محققان در حال اجراست منجر به تولید تارهای ابریشمی شده است که به مقاومی تارهای عنکبوت و محکم تر از تارهایی است که توسط کرمهای ابریشم ساخته می شوند. محققان بر این باورند که به زودی می توان از این کرمهای ابریشم در کارخانه های ساخت ابریشمهای حاوی پروتئین تار عنکبوت استفاده کرد.
بر اساس گزارش میل آنلاین، تغییرات ژنتیکی ایجاد شده در کرمهای ابریشم باعث می شود تا تارهای ابریشمی ایجاد شده از ویژگی های مکانیکی کاملا متفاوتی نسبت به تارهای ابریشم در کرمهای معمولی برخوردار باشد.