دوستداران طبيعت وحيوانات

به نام خالق هستی

در دنیای کنونی که عصر ارتباطات نام گرفته و تکنولوژی هر روز بیشتر از پیش جای زندگی بشر را پر می کندبی شک سرشت لطیف آدمی رو به افسردگی و بی روحی می رود که می توان یکی از دلایل اصلی آن دوری انسان از طبیعت و دیگر موجودات هستی و اقدام خواسته یا نا خواسته برای نابودی آنها است امروزه انسان ها چنان درگیر زندگی خود هستند که گویی فراموش کرده اند که غیر از آن ها در این دنیا موجوداتی زندگی می کند که حیات و ادامه بقایشان رابطه ی نزدیکی با خواسته ها و جاه طلبی های آن ها دارد و این باعث شده که هم اکنون بی سرپناه تر از آسیب پذیرتر از پیش باشند 

چرا زمین شاهد این همه آسیب باشد چرا طبیعت اینگونه تخریب شود و چرا حیوانات اینگونه به دست انسان ها آزار ببینند آیا این شان ما انسان ها است طبیعت از آن ماست و ما به طبیعت تعلق داریم طبیعتی که از ابتدا پاک و سالم بوده است و ما انسان ها امانتدار این نعمت الهی هستیم 

قرن بیست و یکم قرن

همزیستی و آشتی انسان با طبیعت نام گرفته است شاید این نام بیشتر از یک شعار یا آرزو نباشد اما گویای واقعیتی تلخ و نگران کننده است بشرطی قرن بیستم به مدت صد سال بیشترین آسیب را به محیط زیست خود وارد آورده است تغییرات شدید و ناگهانی آب و هوا در نقاط مختلف جهان بروز بیماری های ناشناخته انقراض گونه های حیاتی گوناگون که ارزش و ارتباط آن ها با زندگی انسان کاملا ناشناخته مانده است مرگ های گروهی گیاهان حیوانات انسان ها و بسیاری از جانداران در اثر انتشار آلاینده های گوناگون در محیط و انتقال آثارمخرب آلاینده ها به نسل های بعد نمونه های بارزی از این رفتارهای غیر مسئولانه است