با انقراض سنجاب ایرانی جنگل های بلوط غرب ایران نابود می شود

: با انقراض سنجاب ایرانی جنگل های بلوط غرب ایران نابود می شود 

سی قلاده سنجاب ایرانی کشف شده از متخلفان قاچاق و نگهداری در جنگل های بلوط پیرانشهر رها سازی شد.


به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی،با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی۳۰ قلاده سنجاب ایرانی کشف شده از متخلفان قاچاق و نگهداری در زیستگاه سنجاب ایرانی جنگل های بلوط پیرانشهر رها سازی شد.


این گزارش می افزاید: شکار قاچاق این جانور به منظور فروش آن بعنوان حیوان خانگی و استفاده از پوست زیبای آن در منطقه صورت می پذیرد.
گفتنی است، این جانور از میوه های مانند بلوط، گردو، بادام، فندق، برگ وپوست درختان تغذیه میکند. سنجاب ایرانی دانه هایی مانند بلوط را در زیر خاک پنهان می سازد که این کار او کمک فراوانی به رشد و تجدید حیات و زاد آوری جنگل های بلوط در غرب ایران می نماید.