اسدالله افلاکی:
« ایران آخرین پناهگاه یوزپلنگ آسیایی است در حفظ آن کمک کنیم. ما دانش‌آموزان دبستان جاوید تمام تلاش مان را برای بالا بردن سطح آگاهی خود و اطرافیانمان به کار می‌بریم». 
فریاد بچه‌ها برای حفظ یوزپلنگ‌ها