مجری نمایش چینی، «لیو فی» اهل استان جیانگسی برای نمایش، ماری ۹۰ سانتی متری را وارد بینی اش می کند به طوری که سر مار از دهانش بیرون بزند.
این حقه ی نمایشی ایده ی خوبی برای امتحان کردن نیست به خصوص اگر کسی سرما خورده باشد.«فی» ۵۲ ساله می گوید این کار کمی عطسه آور است.
هیچ کدام مارها او را نمی گزند چون سمی نیستند به همین خاطر از این جهت خطری متوجه این مرد نیست.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
تردستی با کمک مارهایی در دهان و بینی مرد چینیمارگیر چینی «لیو فی» اجازه می دهد مارهای گل کلمی داخل بینی اش بشوند

Resigzed Image Click this bar to view the full image.
تردستی با کمک مارهایی در دهان و بینی مرد چینیلیو فی در خانه اش در میانیانگ چین اجازه می دهد مارها از بین بینی و دهانش رفت و آمد کنند

Resigzed Image Click this bar to view the full image.
تردستی با کمک مارهایی در دهان و بینی مرد چینیمارهای گل کلمی از دهان لیو فی بیرون زده اند